Lagsbruk

Styrarinna og "stovegjentene"

Lagsbruka eit viktig steg for kvinnearbeidsplassar og likestilling

Styrarinna/husmora sto for den daglege drifta, men tradisjonen har vore at ho måtte rådføra seg med styreleiar eller rekneskapsførar - som oftast var lagsfolk - i større saker. Større verksemder fekk gjerne ein mann til å vera dagleg leiar - og han fekk oftast vidare fullmakter.

"Stovegjentene" var ofte unge kvinner frå bygdene som på denne måten kunne få seg arbeid i byen og samtidig ein trygg plass å bu.

Mary Kviberg

Kom med idéen til den første Kaffistova i Oslo 1901 - og ho sat i styret for den.

Ingeborg Juvkam

Ingeborg Juvkam var "mor" for alle dei som budde på Heim for landsungdom i den tida ho ver tilsett som styrar - frå 1929 til 1963. Juvkam fekk Kongens fortenstmedalje i gull for innsatsen sin for innflyttarane.

Desse føresegnene blei laga for lagsbruka til BUL i Stavanger:

Kåre Kolås fortel om dei årlege samlingane i Lagsbruksnemnda. Dette var arenaen for styrefolka, og det var sjeldan at styrarinna fekk delta der.

 

 

 

Sida er sist oppdatert:

Tilbake til hovudsida