Lagsbruk

Litteratur, kjelder og bibliografi

Nyttige nettstader

http://www.arkivportalen.no

http://www.lokalhistorie.no/

Lokalhistoriewiki, hovedside                               Lokalhistoriewiki Kaffistova

Wikipedia       (Wikipedia og Lokalhistoriewiki er ulike konsept)

http://digitaltmuseum.no/

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Nasjonabiblioteket

Proff.no : Formell selskapsinformasjon

Artiklar og anna materiale for nedlasting

Omslag teikna av Carsten Lien

Bøker i prosjektbiblioteket (det står att å sortera lista)

 • Hefte om Solfuglen som varemerke og om bruken av den. (PDF for nedlasting på sida om varemerket)
 • Rogaland Bygdeungdomslag 1946-1996.
 • Vest-Agder Ungdomslag 1893-1968.
 • Noregs Ungdomslag 1896-1996. Jan Kløvstad.
 • Samhald ungdomslag, Geilo 1894-1994.
 • Mållaget i Kristiansand 90 år. 1900-1990.
 • Hordaland Ungdomslag gjennom 50 år. 1898-1948. Side 65 og 75: «Norskt Herbyrge i Bergen skipa i 1910 av HU, Vestlandske Mållag og Vestmannalaget. Frå 1913 fekk HU kvart år aukande tilskot frå bruket. Selskapet dreiv herbyrge og kaffistover på ymse stader i Bergen. Herbyrgeverksemdene gjekk bra, og nå sette HU i gang fleire slike tiltak. I Bergen, på Voss og på Stord kjøpte HU hotell som dei dreiv.» (Avvikla i nedgangstida i 1920-åra. ) HU skipa Kunsthandverkskulen på Voss m. Magnus Dagestad. Side 124: Økonomi/lagsbruk.
 • Jonas Peson maleren. Bok nr. 3 i serien Kunst og kunstnere i Ålesund og på Sunnmøre. Forfattar er Harald Grytten. Nytt i Ukas forlag 2007.
 • Swensen, Grete: Moderne, men avleggs? Foreningers byggevirksomhet i formativt perspektiv 1870-1940. Oslo 1997.
 • Sæbø Ul, Radøy 100 år. 1903-2003.
 • Bondeungdomslaget i Oslo. 30-årsskrift. 1929.
 • Bondeungdomslaget i Oslo 1929-1949.
 • Bondeungdomslaget i Oslo 1899-1999. BUL-stikka. Utvida utgåve.
 • Lottlaget Kaffistova åt Bondeungdomslaget i Tromsø 1916-1991.
 • Firda Ul i 25 år. 1896-1921.
 • Vestlandske mållag 1904-1954
 • Fana og Ytrebygda i ord og bilete. Liland Ungdomslag 2002.
 • Ungdomen og bondereisingi. Tale av Lars Eskeland på årsmøtet i NU i 1917
 • Jon Tvinnereim. Ei Folkerørsle blir til.
 • Ungdomshuset. Kløvstad, Dyrnes, Hals. 1985.
 • Gula Tidend i 75 år. Per Håland 1979.
 • Den frilynde ungdomsrørsla. Noregs Ungdomslag i 25 år. Sven Moren og Edvard Os 1921 «Pengestellet» side 395. Om lagsbruksskatten.
 • Bedehus i Østfold. Lunde Forlag 2006.
 • Nynorsk av hjartans lyst. Bileta av den første Skytningsstova til Ervingen.
 • Kulturberaren. Haugesund Mållag og Ungdomslag 1906-2006.
 • Gjestfrihet i 100 år. Norske misjonshoteller.
 • Lyngstad Ungdomslag 100 år. 1909-2009.
 • Synnøve Anker Aurdal. 1991.
 • Den frilyndt ungdomen. Jens Dagestad 1928.
 • Flekkefjord Ungdomslag og mållag 1908-2008.
 • Nynorsk faktabok 2005. Ottar Grepstad.
 • Gudbrandsdal Ungdomslag 1898-1948.
 • Sandefjord og Sandar Mållag 75 år. (Skipa 1907).
 • Hallingdal fylkeslag 1902-1977.
 • Hordaland Ungdomslag gjennomm 50 år. (1948).
 • Austegdelaget 1920-1970. (Om lagsbruk i Arendal).
 • Austegdelaget 70 år (1990) (med oversikt og kart)
 • Magnor u.l. 1898-1998. (Bl. a. om planar for kaffistove på Magnor)
 • Rogaland mållag i 50 år. 1920-1970. Johan Veka 1970.
 • Sunnmøre Frilynde Ungdomssamlag gjennom 60 år. 1894-1954. Ivar Grøvik.
 • Telemark Ungdomslag 1895-1970.
 • Vikebygd Ungdomslag 1893-1993.
 • Bondeungdomslaget i Oslo 1929-1949.
 • Ungdomslaget Fram, Soløy, Lavangen 100 år.
 • Sogn heime og ute. Sognelaget i Oslo 1914-1964.
 • Bagabu Ungdomslag 100 år.
 • «Og byen er vår bror - » Bondeungdomslaget i Oslo 1899-1989.
 • BUL Sarpsborg 75 år. 1915-1990.
 • Håløyglaget. Fredsår og krigstid. 1933-1942.
 • Bondeungdomslaget i Nidaros 1954-1964. (2 eks.)
 • Bondeungdomslaget i Niraos 1904-1954. Festskrift.
 • Bondeungdomslaget i Nidaros 75 år.
 • Valdres Ungdomslag 1899-1999.
 • Høyanger Ungdomslag 1896-1983.
 • Sauda Ungdomslag 1909-1964.
 • Åmdal Ungdomslag gjennom 75 år.
 • Ungdomslaget «Fram», Osterøy 1905.2005.
 • Hardanger Ungdomslag 1913-1963.
 • Ungdomslaget «Framhald» gjennom 50 år. 1936-1986. (Askøy)
 • Gamalt frå Voss 1999.
 • Årbok for Nordfjord 1953. Utgjevar Firda Ul.
 • Firda Ungdomslag gjennom 50 år. 1896-1946. (1947)
 • Bondeungdomslaget i Stavanger gjennom 50 år. 1900-1950.
 • Norge i Oslo. By- og bygdelag 1862-1949. Bjarne Guttormsen.
 • Mållaget Dag 40 år. 1946.
 • Haugesund Mållag 1906-1956.
 • Liland Ungdomslag gjennom 100 år. 1888-1988.
 • Froland Ungdomslag - ei lagssoge. Arne Krogstad.
 • Froland Ungdomslag 1900-2000. Hundreårsskrift.
 • Nærøy til 1914. Soga og framsyn. Utgjevar Ungdomslaget Yggdrasil.
 • Plan i norskmaalsarbeidet. Norigs maalag 1919.
 • Fylkeslagskart over frilynde ungdomslag. Edv. Os 1926. (Huslaga er markert)
 • Mellom scene og sal. Kari Gaarder Losnedal.

Dokumentsamling   (Dette er førebels bare ein liten del av papirarkivet)

 • Lagsbruksfondet. Rekneskap og referat frå årsmøta frå 1974 til fram til skipinga av Lagsbrukssamskipnaden i 1979. Føresegner for lagsbruksgruppa frå 1974.
 • Lagsbruksnemnda/Fondet- Årsmøtet frå 1964 til 1974.
 • Lagsbrukssamskipnaden årsmøteprotokoll frå årsmøtet 1980 til 1985.
 • Lagsbrukssamskipnaden årsmøteprotokoll frå årsmøtet 1986 til 1990.
 • Lagsbruksnemnda. Hovedbok 1965-1976.
 • Lagsbrukssamskipnaden. Møtebok (1979-1987).
 • Lagsbrukssamskipnaden. Styreprotokoll (1987-1991).
 • Lagsbruksfondet. Kassabok (1956-1976).
 • Lagsbruksnemnda møtebok (1955-1979).
 • Lagsbruksnemnda Kassadagbok (1969-1976).
 • Lagsbrukssamskipnaden. Kassadagbok (1985-1987)
 • Lagsbruksfondet. Hovedbok (1954-1976).
 • Kampanjen «Kaffistova 2000». HSMAI-diplomet og fat (2000).
 • Ideskisse til arbeidstøy på eit lagsbruk. (1992).
 • BLS/Bygdelagssamskipnaden. Styredokument (2010-2012) Med «Thon-saka».
 • Kaffistoveutstillinga frå Aasentunet. (A3-ark)
 • Spørjeskjema til lagsbruksstyra. 1956. Noregs Ungdomslag.
 • Sakspapir styre- og årsmøter. Lagsbrukssamskipnaden. 1984-1986.
 • Kassadagbok Lagsbruksfondet 1981-1987.
 • Kassadagbok Lagsbrukssamskipnaden 1981-1984.
 • Noregs Ungdomslag og Noregs Mållag. Lagsbruksskatt og årspengar 1932-1941
 • AS Lagsbruksdrift. Generalforsamlingsprotokoll 1984 (skipa) til 1991.
 • Møtebok for Lagsbruksfondet 1979-1990.
 • Dokumentperm: Lagsbruksnemnda 1978 - Lagsbrukssamskipnaden 1980.
 • Ringperm m. div. dokument frå arbeidet med lagsbrukssoga frå 1990 og framover. Mellom anna med fleire notat frå Kåre Kolås.

 

Arkivet etter Kåre Kolås på Statsarkivet i Bergen

 • L/L Bygdehuset, Bergen
 • Lagsbruksgruppa/Solfuglhotella. (1970-talet) Utveksling av rekneskap. Marknadsføringsmateriell.
 • Rekneskap for Solfuglhotella IS frå 1/1-1986 til 30/6-1988. (Det kan sjå ut som om Solfuglhotella IS er etablert i 1984. Brev frå Arve Sæle om avvikling i 1987. ) Kassadagbok: Første postering 30/11-1984 og siste postering juli 1988. Per-Erik Schønberg-Hansen, Vækerøveien 197, 0751 Oslo engasjert som konsulent (kr. 300/t i 1984).
 • Arkivstoff om Lagsbruksgruppa m. Føresegner (vedteken 27. april 1973)
  Innbyding til etableringsmøte 3.-5. nov. 1972. Grundig referat frå drøftingane på møtet.
  Offisielt skipingsmøte 27. april 1973 i Trondheim.
  Desse var invitert til gruppa:
  - Hotell Bondeheimen (BUL Nidaros/Gildevangen)
  - Trønderheimen
  - Romsdalsheimen
  - Kaffistova til Ervingen (gjekk ikkje med)
  - Lagsbruki til BUL i Bergen
  - Forretningsstyret til BUL Oslo (gjekk ikkje med)

  Om opptak av Bondeheimen i Kristiansand (1978). Oslo søker ikkje om å bli med.

  På møte 30. mai 1978 talar Olav Engan om arbeidet med å få Grand Steinkjer, Fosna Kristiansund, Grand Namsos og Saga Tromsø og Finnsnes Hotell med i gruppa. Ingen av dei blir med.

  På møte i Lagsbruksgruppa 24.-26. nov. 1978 drøfter ein framtidig organisering, og namnet Lagsbrukssamskipnaden blir nemnt. «Kåre Kolås, Willy Kruse og Sigm. Dale sit i ei nemnd som førebur nye føresegner for lagsbrukssamarbeidet i NU/NM. Føremålet er å få til eit meir handlekraftig organ som arbeider effektivt for lagsbruksverksemdene.»
 • Om kjøp av Håkonsgt. 27:
  - Nordhordlandsstova
  - Kaffistova til Ervingen
  - Lagsbruka til BUL
  Truleg tidleg på 1960-talet og kanskje ein del av prosessen rundt Bygdehuset.
 • Brev frå Hordaland Ungdomslag, Vestlandske Mållag og Vestmannalaget 7/11-1948 der dei søker om å få attende dei rettar dei miste ved buslitet (konkursen) til Norsk Herbyrge i 1924 og ved at Hotell Hordaheimen kom på «nye hender» i 1924 og 1932.

Bøker i bokhylla på kontoret til Noregs Ungdomslag

 • Oversikt frå 1995
 • Oversikt pr. 26. sep. 2013: (Dette er førebels bare ein liten del av hylla. Det står att å sortera lista)

 

Tittel

Forfattar

Merknad

Ei folkerørsle bilr til

Jon Tvinnereim

Nordvestlandet

Sauda ul 1909-1964

Egil Bakka og Magne Eiesland

Kaffistove i Sauda

Austegdelaget 1920-1970

Bl. a. Arne Skrove

Lagsbruk i Arendal

Voss Ul 1890-1940

 

Ungdomshallen, Folkehøgskulen, Landsgymnaset?

Firda ul  1896-1946

 

Firda og Sygna Herbyrge

Firda Gymnas

Firda ul 1896-1921

 

 

Høyanger ul 1893-1983

Jan A. Timberlid

Matstova/Kaffistova  frå 1930 til 1943

Bygdelagsnemndi i  Bergen 1939-1964

Alf G. Sundal

L/L Bygdehuset i Bergen skipa 1962. K. Kolås første leiar. (ikkje realisert pr. 1964)

Oslo Fylkeslag 1923-1953

 

Lagsbruk/Bygdelagshus

Norske Ungdoms-tiltak

Josef Såstad i samråd med Reklamenemnda for lagsbruka.

Utgitt i 1935. Nordland og Troms er ikkje med i denne boka.

Bokbunad Carsten Lien

By- og bygdelagsforbundet 1862-1949

 

Inkluderer NU-lag i Oslo i ein periode.

Fylkeslaget Varden 100 år

Bjørn Sverre Hol Haugen, Dag Raaberg

Lagsbruk i Kongsvinger

Fylkeslaget Varden 50 år

 

Kaffistove Kirkenær. Grue Mållag

Kaffistove Eidsvoll (Blei ikkje noe av)

 

BUL Stavanger 1900-1950

 

Lagsbruk

BUL i Bergen 1909-1959

 

Lagsbruk

BUL Nidaros 1954-1964

 

Lagsbruk m. nøkkeltal

Østerdalsungdom gjennom 100 år

1893-1993.

 

Kaffestuggu, Røros 1915-1926

(seld til Bergstadens Vel)

Tynset Kaffestue /Oplandske kaffestuer AS

Alvdal Kaffestuggu 1950-1968

Etnolog Per Hvamstad (ressurs)

BUL Tromsø 1914-1939

 

 

BUL Tromsø 1914-1964

 

 

BUL Tromsø 1914-1989

 

Kinsarvikmøblar.

Krokenstova 1973-1976

Hemnes Ungdomslag 60 år. 1896-1956

Her står det frå 1923 at Kaffistove var påtenkt, men ikkje blei realisert.

Varden 100 år.

Bjørn Sverre Hol Haugen

Dag Raaberg (lagsbrukssoga)

Ungdomslaget Henrik Wergelands minne 1904-1954

Ungdomslaget Ivar Aasen 1905-1955

 

Lagsbruk i Ålesund

UL Fram, Sjåk 1898-1998. Grendehuset Solheim

(Har nye bilete frå Solheim)

Den Frilynde ungdomsrørsla.

Norigs Ungdomslag i 25 år

Bondeungdomslaget i Tromsø 1914-1989.

Ungdomslaget Fram, Etne i 75 år.

Herefoss Ungdomslag 1892-1992

Olden Ungdomslag 75 år. 1884-1959

Aldaheim

Firda ungdomslag gjennom 50 år.

1896-1947

Firda og Sygna Herbyrge i Bergen.

 

I tillegg er det laga dene oversikten i 1995 (Truleg av Jan Kløvstad)

 

Bøker i privat arkiv: Nils Seland

Tittel

Forfatter

Kommentar

Eidsdalens ungdomslag gjenom 25 år

18. Juni 1905

29. Juni 1930

Grundtvigs oplysningstanker og vor tid

 

Olav Akerlie m. fl.

Nordisk folkehøyskoleråd

Daningsidéar hjå Grundtvig

Olav Klonteig 1977

Ild, begeistring og varme

Jan Kløvstad

Ivar Fløistad, Viggo Ullmann og Folkehøgskolen i Austre Moland

Ungdomshuset

Lillian Eltvik Dyrnes

Gunvor Hals

Jan Kløvstad

Ett kultursenter i Bygde-Noreg.

Norges Ungdomslag 1986

Fra Fjon til Fusa

Om Hordamuseet

Hordamuseet og Nord- og Midhordaland Sogelag

Årbok 1995

2000: Det makelause året

Ottar Grepstad

Nynorsk kultursenter

Opninghøgtid Ivar Aasen-tunet 22.Juni.

Handbok i lagsarbeid for ungdomslag og mållag

Edvard Os

Norges Ungdomslag og Norges Mållag

Bondeheimen

Lars Eskeland

Tale om bondereisinga på årsmøtet i NU i 1917.

 

Glytt fra lagslivet

Artiklar samla av Kr. Sælid

I Norges Ungdomslag i eldre tid. Norges Boklag 1951

I vårvinna

Sven Moren

30 år i ungdomslaget

Bygda i byen

Skriftstyre

Bygdelagssamskipnaden i Oslo 1923-1973

Reven

Dag Elingsen 2008

Olav Thon og hans metoder

Bygdelagskoret 50 år

1929-1979

Ingebrigt Vik

Bjørn Moflag

Utgjevar Øyestese ungdomslag - Ingebrigt Vik museum 1948

Firda Ungdomslag

Ola Sande

Firda ungdomslag i 25 år

Det nynorske blikket

Ottar Grepstad

Samlaget essay

Gamal Grunn

Årskrift elevlaget ved Fana folkehøgskule.

Boktrykk LL Bergen 1972

Oslo fylkeslag (Seinare BLS)

Bygdelagsarbeid i Oslo

1923-1953

Grønlandsaken

Jon Skeie 1931

Glede og hugnad,

samarbeid og dugnad

Jan Kløvstad

Aust-Agder ungdomslag 1896-1996

Valdres Ungdomslag

Knut Lauvrud

Norges Ungdomslag

Ungdomslaget

Jan Kløvstad

Norges Ungdomslag 1896-1996

Valdres Ungdomslag 100 år

Knut Lauvrud

1899-1999

Lars Kinsarvik

Arnfinn Engen

Lokalhistorisk Forlag

Skaperen av ”Den norske Stilen” i nyare treskjererkunst

Romsdal Ungdomssamlag 75 år

Erik Moen

Skriftstyrar

1895-1970

Elvatun 50 år 1934-1984.

 

Ulvik Ungdomslag 90 år 1893-1983

Stridsmann for det frie ord.

Ingvar Olimstad

Eige Forlag

Ingvald Seland 1876-1954

Avisa Agder og Bondeheimen

Den organiserte ungdommen

Lars Grue

1982

Sluttrapport fra fase én av foreningsundersøkelsene

Ung i 75 år

Oddvin Lundanes og Sigmund Moren (red)

Norges Ungdomslag 1996-1971.

Det Norske Samlaget 1971

Vestlandske mållag

1904-1954

Om Norskt Herbyrge og Firda og Sygna Herbyrge side 78-79.

Rogaland Ungdomslag 1895-1955

Lagsbruk Sauda

Kaffistove Sandnes. Frå 1910

Bondeheim Stav. frå 1915

Flekkefjord ungdomslag og mållag

 

 

100-årskrift (1908-2008)

Om Bondeheimen i Flekkefjord

Firda ungdomslag gjennom 50 år

Firda Ungdomslag

Festskrift

Norske Folkeminne

Rikard Berge

Norges Boklag

Bondeungdomslaget i Oslo

Klaus Sletten

30-årskrift (1899-1929)

I strid for Norsk mål

Norges Mållag

Norges Mållag 1906-1956

Då dagen rann

Frå Wergeland til dei frilynde ungdomslaga

Klaus Sletten

(1877-1946)

 

I kommisjon hjå Norges Boklag

(Gitt ut etter hans død).

Lottlaget Kaffistova åt Bonde-ungdomslaget i Tromsø 75 år

1916-1991

Med økonomistatistikk

Vegar og maatar for arbeidet i maalsamskipnaden

Foredrag på årsmøtet i Noregs Mållag 1917 av kaptein Edvard Os.

Bl. a. om innføringa av lagsbruksskatt.

Kort om lagsarbeid

Arvid Sæbø

NU-kontoret for Agder-fylka. Ca 1970.

Bondeungdomslaget i Oslo 1929-1949

Rettleiing i ungdomsarbeid

Kristoffer Sælid 1948

Handbok i lagsarbeid

Victor Krüger 1968

Vest-Agder Ungdomslag 75 år

1893-1968

Menn og meiningar om norskt mål

1950

Noregs Mållag

Ungdomslaget Ivar Aasen 1905-1955

 

Hotell Hospitset og Noreg

 

Tilbake til hovudsida