Lagsbruk

Marknadsføringsmateriell som eit resultat av Lagsbruksnemnda sitt arbeid.

Plakaten over er frå først på 1960-talet

 

Annonsen nedanfor er frå Norsk Tidend i 1956.

Tilbake til hovudsida