Lagsbruk

Søgne

Kaffistova på Lunde

Verksemda var eit fellestiltak mellom Søgne Ungdomslag og Søgne Mållag og låg sentralt i Lunde sentrum. Stova var i drift fram til 1977 – då eigedomen blei ekspropriert av Statens Vegvesen.

Oversikt over stoff om Kaffistova deponert på Statsarkivet i Kristiansand

Det ser her ut til at verksemda har vore i drift frå 1920.

 

 

 

Frå boka "Norges bebyggelse"

 

Oversiktsbilete frå Lunde i Søgne kommune:

 

 

 

 

 

Sida er sist oppdatert:

Tilbake til hovudsida