Lagsbruk

Kaffistova, Nytorget, Mo i Rana

Hålogaland Ungdomslag – eit av regionlaga til Noregs Ungdomslag i Nordland fylke starta aksjeteikning med tanke på å etablera ei Kaffistove på Mo i 1954. Frå før hadde laget ei kaffistove i Mosjøen – i tillegg til å vera eigar av Vefsn Folkehøgskole frå 1949. Kaffistova på Mo var i drift til siste halvdel av 1970-talet.

Dette bildet er sendt oss av Rolf Boldermo. Takk for hjelpa.

 

Nordlands avis 1956:

Rektor Rørmark på Vefsn folkehøgskole i Mosjøen var pådrivar for Kaffistova på Mo:

 

 

 

Med i: Norge rundt : Aftenpostens turist- og reisehåndbok 1967