Lagsbruk

Bondeheimen i Lyngdal

Frå samlinga til Lindesnes Bygdemuseum har me saksa dette biletet av huset der Bondeheimen i Lyngdal heldt til. Biletet ser ut til å vera frå 1950-talet.

Det var Vest-Agder mållag som dreiv denne verksemda sentralt i «Alléen» i Lyngdal sentrum. Fylkesmållaget kjøpte huset av Lyngdals Sparebank i 1935 og ein sette i gang med kafé og overnattingsrom. Drifta blei avvikla tidleg i 1960-åra, og bygningen blei riven – truleg p.g.a. ei omregulering.

 

Annonse 1954:

 

Rekneskap frå 1959

 

 

 

Sida er sist oppdatert:

Tilbake til hovudsida