Lagsbruk

Bondeheimen i Lyngdal

Frå samlinga til Lindesnes Bygdemuseum har me saksa dette biletet av huset der Bondeheimen i Lyngdal heldt til. Biletet ser ut til å vera frå 1950-talet. Førebels har me dessverre lite anna å fortelja om verksemda. Den blei truleg avvikla sist på 50-talet eller tidleg på 60-talet, og huset blei rive.

 

 

 

 

Sida er sist oppdatert:

Tilbake til hovudsida