Lagsbruk

Bondeheimen i Flekkefjord

I 1911 opna Mållaget kaffistove og i 1916 kjøpte Mållaget eigedomen i Elvegata der Bondeheimen no er. Antzee-eigedomen blei kjøpt i 1932. Frå 1985 har Bondeheimen vore aksjeselskap. Flekkefjord Ungdomslag og Mållag eigde i starten alle aksjane. Etter ein auke av AS-kapitalen i 1995 overlet Flekkefjord Ungdomslag og Mållag 75 % av eigarskapen til Noregs Mållag, Noregs Ungdomslag og Lagsbruksfondet. Flekkefjord Ungdomslag og Mållag eigde fram til våren 2004 15 av i alt 65 aksjar i forretninga. Bondeheimen vart seld i april 2004.

◊◊◊

I sogeheftet til Noregs Mållag for oppstartsåra 1906-1914, finn me  dette årsmøtereferatet. Det syner at dei alt eit par år etter etablering av Kaffistova kan ta til med å løyva pengar til ymse formål. Etter pengeverdien i 2017 var løyvingane frå dette møtet ialt på omlag 21 000 kroner:

 

 

Det Norske næringsliv. [15] _1953_ Vest-Agder fylkesleksikon - Nasjonalbiblioteket:

 

Elvegata 9

Slik såg eigedomen ut då den blei seld i 2004:

 

I 2. etg. i huset til høgre - i krysset Kirkegt.-Brogata - blei den første Kaffistova i Flekkefjord opna i 1911.

Foto frå 1912. Digitalt museum.

 

Dette huset på Torget i Flekkefjord blei kjøpt i 1916, og Kaffistova flytta dit. Seinare blei det også bondeheimsdrift (hotell). Biletet undert er truleg frå 1920-talet. I 1932 kjøpte Mållaget også huset til venstre i biletet - det såkalla "Antzee-huset" med tilhøyrande uthus. Her var det hotellrom og selskapslokale fram til huset blei seld på 1990-talet.

Eigedomen blei seld og firmaet avvikla i 2004.

 

Sida er sist oppdatert:

Tilbake til hovudsida