Lagsbruk

Bondeheimen i Farsund

Adresse: Kirkegt. 3

 

Det Norske næringsliv. [15] _ Vest-Agder fylkesleksikon - 1953 Nasjonalbiblioteket:

 

 

Huset blei reist etter den store bybrannnen i 1901. Byen blei då omregulert med breie gater som skulle hindra spreiing av brann i framtida. Lyngdals maallag og Losje «Lyngdals vel» starta aksjeteikning i 1917 med tanke på å kjøpa hotellet og etablera Bondeheim og Kaffistove i Farsund.

Foto av Pettersens Hotel frå 1906: Terje Skjoldal.

Vedtekter frå skipingsmøtet

 


Rett skal vera rett - -

 

«Det går så det suser»

 

Fastlagt utbyttepraksis tll eigarlaga.

 

 

Drifta av Bondeheimen i lagsregi blei avvikla omlag 1970.

 

◊◊◊

 

 

Bondeheimsnavnet lever vidare i Farsund. I 2018 er det «Kulturpub» i bygningen, og formelt selskapsnavn er Bondeheimen AS. Eigaren, Terje Ousdal er interessert i historia til bygget og bedrifta.

 

Første styreleiaren på veggen i den gamle Kaffistova

 

Styrarinna gjennom  mange år

 

◊◊◊

Kjelder:

Arkivmateriale etter Bondeheimen i Farsund er deponert i Lokalhistorisk samling på Lista museum i Vanse.

  • Kassabok 1917-1920
  • Rekneskap 1920-1933
  • Rekneskap 1946-1948
  • Rekneskap 1961-1965
  • Gjestebok 1953-1957
  • Korrespondanse 1941-1961 - bl. a. Kontakt med Prisdirektoratet om verdi på aksjane og om oppgjeret etter at okkupasjonsmakta hadde tatt over bedrifta under 2. verdskrigen.

 

 

 

Sida er sist oppdatert:

Tilbake til hovudsida