Lagsbruk

Svolvær

Kaffistova i Svolvær blei først etablert i leigde lokaler i 1910, men i 1912 flytta stova til eige hus. Alt i 1915 var all byggegjeld betalt.

Kaffistova tok initiativ til å starta Kaffistover i Melbu og på Andenes, Men dette blei ikkje vellukka.

 

Kaffistova var også involvert i etableringa av Vågan Folkehøgskule og gav betydeleg stønad til den. Skolen blei overført til eit eige Høgskulelag i 1922.

 

Det var eit vakkert hus dei bygde til kaffistovedrift i 1912.

 

Bilete frå 1950-talet:

 

Bilete frå 1970-talet:

 

Bygningen i 2014. (Den arkitektoniske verdien har neppe auka)

Foto: Nils Seland

 

Kjelder:

Nordlandsmuseet og private fotoarkiv

"Lofoten og Vesterålen Ungdomslag 1901-1931"