Lagsbruk

Steinkjer

Annonse i bladet Ungskogen 1915:

Avisa Ungskogen: Første ordinære nummer kom ut i Steinkjer i januar 1914, og fram til 27. april 1916 kom den med eitt nummer kvar 14. dag. Bladet var ideologisk knytt til den frilynte ungdomsrørsla, men i privat eige.

Kaffistova i Ovesengården - etablert i 1908

Jakob Bjerkem 2008:

«Kaffistova på Steinkjer har aldri vore betrakta som lagsbruk.  Mange ungdomslag hadde lottar, men fleirtalet av eigarane var bønder og private ungdomslagsfolk i bygdene rundt Steinkjer.  Eg trur ikkje BUL og IU hadde lottar i Kaffistova i utgangspunktet, berre slike som dei overtok om lag vart lagt ned

* * *

Rørsletiltaka:

  • Bondeheimen med Kaffistove, Nordsida. Opna 1918.

  • Grand Hotell, Kongensgt. 37 


  • Havnekaféen.

 

 

  • Inntrøndelag Ungdomssamlag kjøpte Hotell Norden i 1916 og etablerte Bondeheimen LL

  • Inntrøndelag Ungdomssamlag kjøpte Langlies hotell i 1919 og etablerte Grand hotel, som dei dreiv til ut på 1980-talet. Gjenoppbygd etter andre verdskrigen.

  • Eigar Inntrøndelag Ungdomssamlag. Vidareføring av Bondeheimens Kaffistove. IU hadde kontor i same bygningen.

 

Bondeheimen (I drift frå 1918)

Jubileumsmeldinga av Gunnar Børstad for nedlasting

***

Frå Inntrøndelags Ungdomssamlags jubileumsskrift 1895-1965:

Inntrøndelag Ungdomssamlag kjøpte Hotell Norden i 1916 og etablerte Bondeheim der.

Bondeheimen før 2. verdskrigen:

Kjelde: Inntrøndelags Ungdomssamlags jubileumsskrift 1895-1965

Jakob Bjerkem 2008:

«Bondeheimen låg på Nordsida og brann i 1940.  Denne vart ikkje bygd opp att, og etter det eg trur så vart det godkjent at BUL/IU brukte erstatningssummen også frå Bondeheimen til å bygge Grand.  Men Bondeheimen som selskap heldt fram i leigde lokaler i Nordbottengården på Nordsida frå 1950 og heilt til 1981 da denne vart avvikla og utstyret overført til Hamnekafeen, som låg vegg i vegg med IU-kontoret i Hamnegata på Sørsida. Selskapet Bondeheimen Kaffestova LL blir avvikla med gjeldsforhandlingar og auksjon i 1986.»

Arkivmateriale finst i IU-arkivet på Heistad Møtehus i Sparbu.

Steinkjerleksikonet:

Grand Hotell

Langlies Hotel før 1. verdskrigen – i 1919 kjøpt av Bondeheimen og omdøypt til Grand hotell :

Foto utlånt av Eli Østerås.

 

Grand i 2003. Foto Nils Seland

 

 

Grand 100 år: Trønderavisa 12. nov. 2019:

Grand_Hotell_Steinkjer_jubileum2019

Steinkjerleksikonet: Det første Grand Hotell
Også før 1919 var det et Grand Hotell i Steinkjer. I 1898 kjøpte Heinrich og Elisabeth Bade Andreas Langlies gård og hotell i Øvre Elvegate ved Torget (mnr. 9). De drev hotellet videre under navnet Grand Hotell. 
I 1903 solgte Bade gården og hotell til Ludvig B. Sæther. Han drev Grand Hotell fram til 1918, da han la ned virksomheten.

Hamnekaféen

Hamnekafeen var ei vidareføring av LL Bondeheimen Kaffistova då den blei lagt ned. Både personale, møblar og utstyr blei flytta med. Kafeen låg vegg i vegg med IU-kontoret i Hamnegata på Sørsida. Hamnekafeen vart avvikla på 90-talet. 

Arkivmateriale finst i IU-arkivet på Heistad Møtehus i Sparbu.

Steinkjerleksikonet.

 

Sist oppdatert: 16. nov. 2018

Kjelder:

  • Inntrøndelags Ungdomssamlags jubileumsskrift 1895-1965
  • Jakob Bjerkem
  • Steinkjerleksikonet
  • Norske Ungdomstiltak