Lagsbruk

AS Kaffistova, Sortland

Etablert i 1922 i leigde lokaler i Ellingsengården i Strandgata med Lofotens og Vesteraalens Ungdomslag som største aksjonær . Møblane kom frå den då nedlagte kaffistova på Andenes og var laga av Eilert Ospenes. Bilete av lokale kunstnarar på veggane. Kaffistova blei lagt ned i 1975. Kafeen blei driven vidare som Pizzaloftet til 2003.

 

Artikkel om Kaffistova av Gisle Røthe i Bladet Vesterålen frå 2006

 

 

 

I huset til høgre på dette biletet heldt bedrifta Bondeheimen til. Me har ikkje funne belegg for at Ungdomslagsrørsla var involvert her, så dette har truleg vore ei verksemd i privat eige.

 

 

Foto: Digitalt museum

Sist oppdatert 31. mars 2018