Lagsbruk

Skjervøy

Her har me bare brotstykke av historia. Det ser ut til at Kaffistova blei starta som lagsbedrift.Nemnt i Troms Ungdomsfylking (TUF) si historie. Det står der om året 1959: "Problematisk drift".

Annonse i "Kjenn din kommune" frå 1960.

 

Annonse i 1967:

 

 

Arbeiderbladet 6. mai 1968: