Lagsbruk

Bondeheimen hotell, Skjervøy

Her har me bare brotstykke av historia:

  • Bygningen reist i 1917 og påbygd i 1948.
  • Det ser ut til at verksemda starta som Skjervøy hotell, men blei kjøpt av Troms ungdomsfylking og døypt Bondeheimen.
  • Avisoppslag tyder så på at drifta gjekk i regi av eit bestyrarpar ved brannen i 1968. («Bestyreren lider et betydelig tap ved brannen»)
  • Nemnd i Troms Ungdomsfylking (TUF) si historie. Det står der om året 1959: «Problematisk drift».
  • Kaffistova på Skjervøy var ei privat bedrift og ingen tinghadde med Bondeheimen å gjera.

Eyolf Steffensenskriv:

«Annekset tjente bl.a. som avlastningsbygg for Hotell Bondeheimen og fikk trolig navnet sitt av den grunn. Det ble revet i 1973.
Ved siden av annekset lå Hotell Bondeheimen med sin legendariske og svært populære kafé - populært kalt Bondisen - og hvor vi som var unge på 60-tallet oppholdt oss mye og spilte datidas slagere på den velbrukte jukeboksen. Hotellet brant ned 8. mai 1968.»

 

Annekset blei drive av Bondeheimen ei tid. Foto frå FB-sida: Skjervøy før og nå

 

Heftet: «Kjenn din kommune» frå 1960

 

Annonse i 1967:

 

 

Arbeiderbladet 6. mai 1968: Brann i Bondeheimen hotell

 

Frå hotellbrannen i 1968. Foto v Signe Pedersen frå FB-sida, Skjervøy før og nå.

 

 

Etter Bondeheimen:

 

http://hotell-maritim.no :

 

Kommunen tok initiativ til å få bygget et nytt hotell på Skjervøy, etter at tettstedet da hadde vært uten hotell fordi Bondeheimen brant ned på slutten av 60-tallet. 

 

Det nye hotellbygget ble offisielt åpnet 22. mars 1974 og ble den gang eiet av Skjervøy kommune og ble de første årene driftet av Nordic gruppen i Harstad under navnet Skjervøy Nordic Hotel. 


På midten av 80-tallet solgte kommunen bygget til et privat selskap som etter noen år gikk over ende. Dagens styreformann gikk da sammen med en rekke lokale foretningsfolk og dannet Hotell Maritim Skjervøy AS som så fikk tilslag på bygget.