Lagsbruk

Kaffistova Sauda

 

Sauda ul leigde hus og innreidde ei kaffistove som vart opna 25/9-1915.
Den 25. nov. 1917 kjøpte laget eige hus til ei stor Kaffistove med fleire rom. Eldre i bygda hjelpte til med pengar.


Kjelde: Den frilynde ungdomsrørsla. Norigs Ungdomslag i 25 år.

 

Kaffistova

 

Frå lagssoga om Kaffistova

 

Ungdomshuset 2008

Foto Nils Seland

 

Sceneteppet

Foto Nils Seland