Lagsbruk

Kaffistova Sandnessjøen

I ein annonse i Dagbladet frå 1915 finn ein ei Kaffistove i Sandnessjøen.

 

 

Det fantes ei "Kaffistova" i Sandnessjøen i juli 1912. Da averterte de i lokalavisa med god og billig “landsmat” og rømmegrøt hver søndag. Når kafeen åpnet, vet jeg ikke, men det kan ikke ha vært så mye tidligere. Jeg tror ikke den kafeen har noen forbindelse med det lokale ungdomslaget - jeg har lett gjennom svær mye av lokalavisas (Helgelands Blad) spalter på leting etter kafeer og ungdomslagsarbeid uten å finne noen tilknytning.
I juni 1920 åpnet kafeen til "Losje Skjærgaarden" (en avholdslosje som da var sterk og betydningsfull i Sandnessjøen) under navnet "Kaffistova".
Navnet "Kaffistova" synes å ha vært brukt av flere - og jeg kjenner ikke til at kafeene hadde noen tilknytning til ungdomslagsarbeid. Det er bl.a. tilfellet med Odine Olsen som i 1921 annonserte sin kafe som hun åpnet mange år tidligere som ”Kaffistova Prins Olav”. Andre kafeer annonserte med "Kaffistovamat" bare for å fokusere på det de hadde for salg. Det dreide seg om enkel og sunn mat, vanligvis med rømmegrøt på søndager.
Gjennom hele 1920-tallet og godt inn på 1930-tallet var den "Kaffistova" som fantes i Sandnessjøen et produkt og underbruk av I.O.G.Ts arbeid - altså en kafe knyttet til avholdsarbeidet på stedet.

Konklusjonen min blir derfor den at de mange kafeene som har brukt navnet "Kaffistova" eller lignende navn, ikke har noen forbindelse med ungdomslagsarbeidet på stedet.

 

Sandnessjøen juli 2018

Vennlig hilsen fra
Kåre Hansen