Lagsbruk

Kaffistova i Sandnes

Kjelde: Den Frilynde Ungdomsrørsla. Norigs Ungdomslag i 25 år

På styremøte for Rogaland Ungdomslag den 22. mai 1909 kom det opp spørsmål om å få i gang ei kaffistove i Sandnes. Årsmøtet sa seg samd i tanken. Huset til skomaker Tjøtta i Langgata blei kjøpt for kr. 12 000 og på vårparten 1910 sto stova ferdig.

Kaffistova gjekk godt, og i 1913 synte rekneskapen eit overskot på kr. 1 133,65. Frå då tok eigarlaget ut midlar til si drift.

 

 

Harald Gaard skriv i heftet «Sauda Ungdomslag 1909-1964» om Rogaland Ungdomslag: «Lagsbruka til fylkeslaget blei seld under krigen».