Lagsbruk

Røros

Regionlag i Noregs Ungdomslag, Fylkeslaget Breidablikk (Seinare: Østerdal Ungdomslag) blei skipa i 1893 på Røros. Den første lagslova slår fast: «Forbundet består av læse- sang- og ungdomslag i Nord-Østerdalen, Røros og Østre Gauldalen» Fylkeslaget skipa Kaffestuggua i 1914 saman med Tynset Mållag. I januar 1920 gjekk Tynset Mållag ut og «Bergstadens vel» inn som eigar - med halvparten kvar.

Kjelde: Den Frilynde Ungdomsrørsla. Norigs Ungdomslag i 25 år

 

I 1924 gjekk også ungdomslagsinteressene ut av drifta og Bergstadenens Vel har dermed kontrollen aleine. Utløysingssummen, 4.000 kroner blei deretter sett inn i L/L Bondeheimen på Hamar.

 

Kaffestuggu

 

Foto Nils Seland 2014

 

Rørosheimen

Rørosheimen og Kaffistove

Rauveta 1,7374 Røros

 

Trønderheimen LL/Trønderhotell AS i Trondheim hadde eit kortvarig engasjement i leigde lokaler på 1970-talet.

 

Foto Nils Seland 2014

 

Sida er sist oppdatert: juli 2018

Tilbake til hovudsida