Lagsbruk

Porsgrunn:   «Heimen» med «Kaffistova» til Norskdomslaget

Tegning av Heimengården i Storgata 117. Den var i Norskdomslagets eie fram til 1984 da den ble solgt. Gården ble totalskadet i brann 16.12.2003 (etter 3 mislykka forsøk). Terje Michelsen

 

Foto av «Heimen» med «Kaffi-Stova» frå 1930-åra

 

Frå boka «Norske Ungdomstiltak» frå 1935:

FAKTA OM NORSKDOMSLAGET pr 1998

  

Historikk:

Stiftet 1917,

Drevet kaffestove i Porsgrunn fra 1930 til 1972 gjennom lagsbruket A/S Heimen.

Laget solgte Heimen-gården i 1984, men aksjeselskapet har bestått til nå.

Kaffestovegården har aldri blitt brukt til lagets aktiviteter i moderne tid, utenom til styremøter etc.

 

Laget har nå kjøpt Furuheim Grendehus hvor de gjennom en lang periode var leietakere (1970-80 årene)

Laget har god økonomi etter salget av kaffestova og ønsker å satse på å modernisere og utvikle Furuheim.

 

Heimen-selskapet vil bli oppløst i 1999 og midlene settes inn i Norskdomslagets fond.

Deler av avkastningen skal etter nærnere regler brukes til drift av laget og Furuheim.

Furuheim vil altså ha et solid fundament for driften, men en ønsker å legge opp til drift av huset mest mulig i balanse.

 

Knut Olsen

Furuheim. Foto Nils Seland

 

Kjelde:

 

lagsbruk.no har tillatelse til å publisere dette kapilet
Kap 4 i "Norskdomslaget Porsgrunn 1917 - 2017"
Utgitt 2018 Redaksjonskommite Torill Solheim, Vidar Fanavoll, Per Skaugset, Knut Olsen
mvh
Knut

 

Kapittel 4 om lagsbruka i boka om Norskdomslaget i Porsgrunn (2018)