Lagsbruk

Porsgrunn:   Norskdomslaget

 

FAKTA OM NORSKDOMSLAGET pr 1998

 

60 medl. voksne, 10 medl. Barn

Aktiviteter:

Folkedans for barn og voksne

Musikkgruppe (6 toradere, gitar, fele)

Bunadsarbeid, kursvirksomhet.

 

Historikk:

Stiftet 1917,

Drevet kaffestove i Porsgrunn fra 1930 – 1970 gjennom lagsbruket as.Heimen

Laget solgte Kaffestove-gården i 1980, men selskapet Heimen har bestått til nå.

Kaffestovegården har aldri blitt brukt til lagets aktiviteter i moderne tid, utenom til styremøter etc.

Har arbeidet med å skaffe laget nytt hus hele tiden siden 1980, men har møtt liten hjelp fra Porsgrunn kommene når det gjelder bynær tomt.

Laget har nå kjøpt Furuheim Grendehus hvor de gjennom en lang periode var leietakere (1970-80 årene)

Laget har god økonomi etter salget av kaffestova og ønsker å satse på å modernisere og utvikle Furuheim.

Norskdomslaget hadde i 1998 en omsetn på ca 45.000,- og en balanse på kr 70.000,-

Barnelaget hadde en omsetning på kr. 33.000,- og en balanse på ca kr 45.000,-

Studiearbeidet, kursvirksomheten hadde en omsetning på kr 22.000,-

 

Heimen-selskapet vil bli oppløst i 1999 og midlene settes inn i Norskdomslagets fond.

Etter kjøpet av Furuheim til kr 1.250.000,- har da laget fremdeles ca kr 3 mill igjen.

Til årsmøtet 99 legger en fram forslag om å modernisere Furuheim for ca kr 300.000,-

Norskdomslagets fond vil etter dette være ca 2.7 mill

Deler av avkastningen skal etter nærnere regler brukes til drift av laget og Furuheim.

Furuheim vil altså ha et solid fundament for driften, men en ønsker å legge opp til drift av huset mest mulig i balanse.

 

Knut Olsen

Studieleiar i laget

Medlem av husstyret for Furuheim