Lagsbruk

Orkanger Kaffestugu

- Starta som lagsbruk i 1919.

- Kaffistove i drift i 2018 i privat eige

 

Trønderheimen har oppført aksje i «Orkanger Kaffestugu» i 1952 med kr. 1,-

 

Orkdal bygdeleksikon:
«I 1919 startet Kaffistua drift i bygget, og i 1921 kjøpte L/L Orkanger Kaffistue eiendommen. De hadde en aksjekapital på 26.000 kr. Eiendommen ble en del modernisert og pusset opp, med Kafélokaler, biljardsal i 2 etg., og parkanlegg med musikkpaviljong utenfor. (Se Kåresgt. 9). Kaffistua ble etter hvert et trivelig sted med stamgjester, serlig populært blant mange fordi kafeen hadda fast abonnement på osloavisa Dagbladet. Kafèdriften ble ledet av et styre, der Th. Abelvik var forretningsfører ca 1955. Ca 1970 ble driften nedlagt.»

 

Foto Orkanger Vel 2018:

 

 

 

 

Sida er sist oppdatert:

Tilbake til hovudsida