Lagsbruk

Tøttavangen, Narvik

BUL, Narvik skipa 1913.

Kjøpte 2. etg. i ein bygard saman med Totalistlaget (DNT) og etablerte Kaffistove.

Kinsarvikmøblar og møblar laga av Eilert Ospenes, kjend for sin nordlandske draug- og sogestil. Veggprydnad av kunstmålar Løvholt. Fekk møtesal (Tøttavangen) i 1. etg. i 1929, og Kaffistova blei då flytta til 2. etg.

 

http://www.gamlenarvik.no/wiki/:

   Dronningens gate 56 Kaffistova. Telegrafen:

«Huset ble bygd av dr. Skjønnsberg, og solgt til Andreas Quale. (Minnebok for Narvik s 28). Familien Mosling ble deretter muligens eier. Avholdslaget «Godthaap» (Fremover 23.11.1957) skal ha vært med på å kjøpe huset sammen med Totalistlaget og Bondeungdomslaget i Narvik. I 1919 hadde Løvholt malt en rekke veggmalerier i «Damerummet» Kaffistova. (OT 22.7.1919)  Efter endt oppusning av lokalene og flytning opp i 2. etasje åpner Kaffistova igjen idag.  En spesiell omtale fortjener kunstmaler Løvholts utsmykking av lokalene. (Nord Norge 26.03.1929) »

 

Veggdekorasjonar av Løvholt:

 

Kinsarvikmøblar:

 

Det Norske næringsliv. 17 _ Nordland fylkesleksikon - 1954 - Nasjonalbiblioteket:

 

«I 1960 ble bygningen forlenget på begge ender langs Dronningens gate, og fikk et tilbygg mot bakgården. (OT 19.04.1960)»

 

Ofotens Tidende april 1960:

 

Det ble senere også startet hotellvirksomhet der, og virksomheten ble drevet under navnet Tøttavangen Hotell, Bondeheim og Kaffistove - heretter kalt Tøttavangen. Lagene var i vedtektene for Tøttavangen betegnet som eiere for hver sin halvpart. (Rt. 1983 s. 1401)

 

Tøttavangen på 1960-talet

 

«Enden på visa»:

«Tøttavangen gikk konkurs. Kreditorene saksøkte Narvik Bondeungdomslag, og hevdet at laget heftet for Tøttavangens gjeld som ansvarlig medeier. Bondeungdomslaget anførte at Tøttavangen var et foretak med begrenset ansvar, som hadde «flere fellestrekk med et samvirkelag» (s. 1403), og fremhevet at «Tøttavangen både skattemessig og regnskapsmessig har vært behandlet som et selskap med begrenset ansvar» (s. 1404). Til dette bemerket førstvoterende, med tilslutning fra de øvrige dommerne, «at beskatningsmåten [ikke] bør tillegges vesentlig vekt i forhold til kreditorene» (s. 1407). Bondeungdomslaget ble ansett ansvarlig overfor kreditorene. Saken ble behandlet i Høyesterett i 1983.»

****

 

Kommentar:

Tøttavangen-konkursen på 1970-talet blei ein vekkar for mange lagsbruk, og det blei fart i omorganiseringa til aksjeselskap for å sikra eigarlaga sine verdiar.

Nils Seland

 

Link til nettsida: Gamle Narvik

 

Kjelder:

- Lofoten og Vesterålen Ungdomslag 1901-1931

- http://www.gamlenarvik.no/wiki/

- Museum Nord

 

«For det som ein gong var – » – – Bygarden i 2006:

Inventaret på Tøttavangen står på Museum Nord i 2019

Frå venstre: Anette Søraas og Evy Søraas

Tre foto frå Museum Nord: Jan Kløvstad mars 2019: