Lagsbruk

Lunde i Telemark

Lundestova (Lagsbruket til Telemark Mållag, Lunde i Telemark)

 

Frå 1947 til – –  (truleg bare ein kort periode – kanskje 5 år)

 

 

 

Kristian Ihle Hanto skriv 2. nov. 2018:
«Ingen av mine informantar hugsar eller kjenner til noko om Lundestova. Det sannsynlege er at det blei starta opp i eit leigd lokale som elles har vore kjent som "Pensjen" eller tidlegare "Ova pensjonat", og at tiltaket i alle fall ikkje har eksistert lenger enn til 1955. Meir om dette ville kanskje finnast i arkivet til Telemark Mållag.»– og held fram:

«Men eg veit jo ikkje sikkert om det er rett hus. Mine kjelder seier at det var fleire hus med rom til utleige på Bjervamoen (Lunde sentrum) i etterkrigsåra. Det var meir bruk for innhysingstilbod i åra etter krigen enn seinare på 50-talet, ikkje minst fordi jernbanefolka etter kvart fekk eige hybelhus ved stasjonen. »

 

Foto Norsk Folkemuseum: Lunde, Telemark 1938. Fru Ova og en person utenfor inngangspartiet på Ova hotell.

 (Er det eit spor)?

 

Sida er sist oppdatert:

Tilbake til hovudsida