Lagsbruk

Lillehammer - Dølaheimen

Gudbrandsdal Ungdomslag kjøpte Kaffestugu "Dølaheimen" i 1916.

Konkurs sist på 1990-talet etter kjøp av nabohotellet Breiset i samband med olympiaden på Lillehammer i 1994.

 

Bygningen like ved jernbanestasjonen på Lillehammer der Dølaheimen heldt til.

Foto 2005 Nils Seland

 

 

Interiør frå gamle Dølaheimen

Foto lasta ned frå Flickr