Lagsbruk

Levanger

Den første Kaffistova blei etablert av av lokale og regionale ungdomslag og mållag og var i drift frå 1914 og fram til 1990.

 

Garden "Bøndernes hus", der Kaffistova heldt til dei siste åra:

Foto Vidar Lund 2018

 

Foto frå den første Kaffistova (Bjerkan 1923)

Motiv frå eventyret om guten som narra kongen.

Interiørfoto frå 1935

Interiøfoto 1923

***

 

Frå Inntrøndelags Ungdomssamlags jubileumsskrift 1895-1965:

 

***

I 1932 gjekk Kaffistova til innkjøp av Marienborg hotell og etablerte her lagsbruk med namnet Bondeheimen. Bygningen blei seinare riven og erstatta med nybygg. Kaffistova var i drift til 1990.

 

Historie - Næringsliv i Levanger sentrum 1946|

Kilde: Det Norske Næringsliv 1946 - Nord-Trøndelag Fylkesleksikon

 

Kaffistova L/L Levanger. Tlf. 117 
Bedriften ble opprettet den 3. mai 1913. De som stod for tiltaket var formennene i ungdomslagene og mållagene i Skogn, Frol og Levanger, samt Inntrøndelag ungdomslag. Nuværende forretningsfører er bonde Arne Kjonstad, Frol. 

Forretningen omfatter alminnelig kafévirksomhet, hvor der serveres smørbrød, varme retter og middag, og der føres alltid gode, friske varer, som er tilberedt på et anerkjent kjøkken. Kafeen er meget søkt av stedets folk og tilreisende. Der er også stor gjennomgangstrafikk da det er knutepunkt for båt, buss og bil. Kafeen får således ofte stort besøk av gjennomreisende som oppholder seg der for lengere eller kortere tid. Der er for tiden fast ansatt 9 damer foruten bestyrerinnen.

 

 

 

 

 

 

  • Adresse: L/L Kaffistova, Jernbanegt. 15 A.

 

 

Kjelde:

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 27/4-2018