Lagsbruk

Kirkenes

 

Bilete: Lagshuset Malmklang ca 1930

 • Huset «Malmklang» ferdig i 1924.
 • Kaffistove frå - - -?
 • Kinodrift frå 1929.
 • Bygd ut i 1930.
 • Laget utmeld av Finnmark Ungdomsfylking (og NU) i 1932.
 • Ny kinosal i 1938. «Det mest moderne lokalet nord for Dovre».
 • Malmklang brant ned 4. juli 1944 under bombeangrep frå sovjetiske fly.
 • Planar for nybygg med hotell og bustadseksjon etter krigen. Skrinlagt 1948.
 • Arbeidet med «Nye Malmklang» starta 1951 på den gamle tomta i Parkveien. Ferdig etter to år.
 • Laget blei lagt ned i 1982 og heimelen til Malmklang blei overført til Sør-Varanger kommune i 1984.
 •  

   

Planar for nybygg etter krigen. Skrinlagt 1948.

Nybygget i 1950-åra

 

12. okt. 2016: Det gamle kulturhuset Malmklang blei bygd av Kirkenes Ungdomslag i dagens form like etter krigen. Frå 1984 er Sør-Varanger kommune eigar, men bygningen har vore eit «spøkelseshus» sidan brannen i 2005.

 

Kjelder:

Alle svart/kvitt-foto er frå boka.

Fargefoto frå nett.