Lagsbruk

Kirkenes

 

Malmklang ca 1930

 

Kjelder: