Lagsbruk

Kirkenær

Kaffistova

 

1920-åra. Eigar Grue Mållag, seinare Grue Bondeungdomslag.

(Fylkeslaget Varden 50 år.)

 

Varden-boka. 25 års festskrøfte før fylkeslage Varden: (1925)

 

 

 

Sida er sist oppdatert: juli 2018

Tilbake til hovudsida