Lagsbruk

Vågan folkehøgskule

Vågan Folkehøgskule

 

 

 

Husmorskule om sommaren

Kjøpt av Lofoten og Vesterålen Ungdomslag og Kaffistova i Svolvær i 1914/1915.

 

Gav den til Høgskulelaget Nordlendingen i 1922.

 

Kjelde:

«Lofoten og Vesterålen Ungdomslag 1901-1931»

 

1909: Lofotens og Vesteraalens folkehøgskole flyttet fra Melbu til Finneset i Kabelvåg. Nytt navn ble «Folkehøgskolen i Vaagan», der telemarkingen Ketil Løndal var eier og bestyrer. Fra 1915 «Vaagan Folkehøgskole».

__________________________________________________________________

«Den frilynde Ungdomsrørsla. Norigs ungdomslag i 25 år»:

Løndal flytta sørover i 1914/1915 og selde skolen til Lofoten og Vesterålen Ungdomslag. Han hadde då vore leiar i fylkeslaget frå 1909 til 1915 og dei tok alt til å tena pengar på Kaffistova i Svolvær.

__________________________________________________________________

 

Meir om skolen (Wikipedia)

 

Skolen må ha hatt svært  mykje å sei for pinonertida i den frilynte ungdomsrørsla i landsdelen. Det går fram av boka:

«Lofoten og Vesterålen Ungdomslag 1901-1931»

 

 

(Her er det stor sprik i informasjonen frå fleire kompetente kjelder)