Lagsbruk

Hemnesberget

Hemnes ungdomslag drøfta i 1923 etablering av ei eiga Kaffistove, men dette blei det ingen ting av. I 1954 teikna laget aksjar i Kaffistova på Mo.

 

Nordlands avis oktober 1956:

 

 

 

 

Diverse annonsar i Nordlands avis fortel at det har vore i drift ein serveringsstad i privat eige med navnet Kaffistova på Hemnesberget - iallfall til fram på 1940-åra.

 

Privateigd Kaffistove på Hemnesberget 1934