Lagsbruk

Hammerfest: «Finnmarksheimen»

  • Tatt i bruk i 1920
  • «Norsk interiør helt igjennom» - med møblar av bl. a. Lars Kinsarvik
  • Garden til Finnmarksheimen blei seld på auksjon i 1924.

 

Kjelder:

  • Omtala i TUF-soga (Troms Ungdomsfylking) frå åra 1922-1923. Då var stova i økonomiske vanskar og TUF blei beden om å gå inn i bergingsarbeid. TUF hadde tidlegare støtta eigaren, Troms mållag med lån til drifta.