Lagsbruk

Kaffistova/Gildevangen/Bondeheimen

Eigarlag Bondeungdomslaget i Nidaros.

 

  • Gamlestova (Kaffistova)
    Nordre gate 26
  • Hotell Bondeheimen, 
    Søndregt. 22 B 
  • Kaffistova Gildevangen, 
    Søndregt. 22 B 

 

Eigarlag Bondeungdomslaget i Nidaros.

Hotellet seld til Olav Thon-gruppen 1992. Laget fekk då ein 49-årig bruksavtale på lagssalen.

 

Om salget: Magne Måge

 

Olav Mogstad skriv 2018:

Sender deg kopi av 6 sider frå tiårsskriftet for BUL i Nidaros,  1904 til 1914. Der står det mykje om skapinga av lagsbruket til BUL i Nidaros. Det er rett at den første kaffestova låg i Nordre gt. 26. Ho vart opna 20. juni i 1906 i leigde lokale. Så vart Gildevangen kjøpt. Så vidt eg hugsar vart huset kjøpt før det var ferdig. Kaffestova vart flytta dit 13. mai 1912. Utan at eg veit det, trur eg  at biletet side  23,  Gamlestova, er frå Nordre gt. 26. Bileta på sidene 25 og 26 er frå Gildevangen. 

Vedlegg

 

Den første kaffestova låg i Nordre gt. 26:

 

 

Foto frå digitalmuseum.no - Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

 

Gildevangen/Bondeheimen ein gong på 1930-talet

 

Kaffistova på Gildevangen

 

Salen på Gildevangen.Ved salget til Thon-hotels i 1992, så fekk BUL Nidaros ein bruksavtale for salen på 49 år.

 

 

Gildevangen som Thon-hotel ca 2010