Lagsbruk

Gildevangen/Bondeheimen

  • Hotell Bondeheimen, 
    Søndregt. 22 B 
  • Kaffistova Gildevangen, 
    Søndregt. 22 B 

 

Eigarlag Bondeungdomslaget i Nidaros.

Hotellet seld til Olav Thon-gruppen 1992. Laget fekk ein langsiktig bruksavtale på lagssalen.

 

Om salget: Magne Måge

 

Gildevangen som Thon-hotel ca 2010:

 

Foto frå digitalmuseum.no - Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

 

Gildevangen/Bondeheimen ein gong på 1930-talet

 

Salen på Gildevangen. Ved salget til Thon-hotels i 1992, så fekk BUL Nidaros ein bruksavtale for salen på 49 år. Praktisering av avtalen har seinare skapt problem for lagsdrifta.