Lagsbruk

Finnsnes Hotell

Finnsnes var fram mot 1950 i ferd med å utvikla seg til ein aktiv bygdeby, og det blei fort tale om å bygga Bondeheim og Kaffistove på staden. Jørgen M. Eriksen var leiar i byggekomiteen og seinare styreleiar for bedrifta. Det blei mange tunge år for Bondeheimen/Finnsnes hotell. Eigar var Troms Ungdomsfylking.

Kjelde: Arvid Hansen i «Troms Ungdomsfylking 1905–1980».

 

Opprinneleg eineeigar Troms Ungdomsfylking (TUF). 

Etablert/bygd sist på 1940-talet. 

 

I drift i 2013 med fleire aksjonærar:

TUF 50%, Saga hotell AS 46% og Tromsø Travel Hotel AS 4%

 

Frå 2014: 

Saga hotell AS 86% og Tromsø Travel Hotel AS 14%

 

 

 

Foto 2014: Nils Seland

Foto 2014: Nils Seland

 

Seld til Saga Hotell, Tromsø i 2014