Lagsbruk

Finnsnes Hotell

Finnsnes var fram mot 1950 i ferd med å utvikla seg til ein aktiv bygdeby, og det blei fort tale om å bygga Bondeheim og Kaffistove på staden. Jørgen M. Eriksen var leiar i byggekomiteen og seinare styreleiar for bedrifta. Det blei mange tunge år for Bondeheimen/ Finnsnes hotell. Eigar var Troms Ungdomsfylking.

Kjelde: Arvid Hansen i «Troms Ungdomsfylking 1905–1980».

 

 

Foto 2014: Nils Seland

Foto 2014: Nils Seland

 

Seld til Saga Hotell, Tromsø i 2014