Lagsbruk

Bruka til Bondeungdomslaget i Oslo

Bondeungdomslaget i Oslo/Bøndenes Hus

 1. Bondeheimen
 2. Kaffistova
 3. Noregs Boklag


 4. Heimen Husflid, Rosenkrantzgt. 8
 5. Kaffistova, Olaf Ryes plass 8
 6. Kaffistova, Karl Johansgt. 13

 7. Parkstova I    (Drammensv.)
 8. Parkstova II, Kr. Aug. gt. 14
 9. Grensekafeen, Grensen 10
 10. Kaffistova, Storgt. 28 ( I ein fellesannonse frå 1960-talet)
 11. Cort Adelers gate 2

 

 1. Bøndenes Hus Rosenkrantsgt. 8 bygd i 1913
 2. Fleire «generasjonar» i 1. og 2. etg.
 3. Bokhandel og forlag. NU prøvde å føra forlaget vidare på 1980-talet, men lukkast ikkje. Det norske samlaget overtok namnet.
 4. 2. etg. over Svaneapoteket. 
  I drift til ut på 1980-talet.
 5. Parkstova I
 6. Parkstova II i drift til sist på 1970-talet
 7. Der P-hotels driv i 2013
 8. Lokalhistoriewiki : Kaffistove i Storgata 28

 

Komplett historisk oversikt 1901-1996:

Forretningsdrifta i kortversjon ved Bodil Røyset

 

Fotosamling frå BUL si forretningsverksemd på Instagram


 

 

Den aller første Kaffistova –

Øvre Slottsgt

 

Bøndenes Hus, Rosenkrantsgt. 8

Foto Nils Seland 2014

 

 

Aftenposten 19. juni 1913:

 

«Bøndernes –» eller «Bøndenes –»

Over inngangsportalen til hotellet står den opphavlege skrivemåten, men i dag har BUL «fornorska» namnet til «Bøndenes hus» – utan R.

For den som stussar over bruken av «bonde» og «bønder» i denne rørsla – utan fagleg tiknyting til landbruket, så er det viktig å sjå dette i historisk perspektiv. I demokrati- og nasjonsbyggingsprosessen fram mot oppløysinga av unionen med Sverige i 1905, var «bonde» synonymt med alt bygdefolk og alt av bondeætt. Nå var det deira rettar, velferd og kultur som skulle sikrast livsrom.

 

 

Bestestova

I drift frå 1969 til 1971.

Eit forsøk på å driva à la carte-restaurant med bordservering og med alkoholfrie vinar til maten .

 

Parkstova (1)

Bygarden i front (Før Drammensveien 2) kjøpt av Bondeungdomslaget i Oslo i 1922. Dreiv Hotell Parkheimen og Parkstova i bygget til det gjekk med då Victoria Terasse blei bomba under 2. verdskrigen.

 

Bygarden til venstre (Før Drammensveien 2, bomba under krigen) med lysande reklame for Nyco fruktsalt og Globid. Fasaden skilta med bl.a Hotel Parkheimen

Ny Parkstove blei etablert i Kr. Augustsgt. 14 etter krigen:

Parkstova (2)

Kristian Augustsgt. 14. Kaffistova heldt til i 1. etg. Noregs Ungdomslag hadde kontor i denne garden fram til den blei seld.

Foto Nils Seland feb. 2019.

 

Interiør frå den andre Parkstova. Foto BUL, Oslo

 

Cort Adelers gate 2

Cort Adelers gt. 2. Foto Nils Seland 2019

 

 

Grensestova

Foto Nils Seland 2014. P-hotels held til der i 2014. Før det var det Norøna kafé.

 

 

 

Kaffistova Stortorget

 

 

 

 

Karl Johansgt. 13/Stortorget

Foto Nils Seland 2019

 

Olaf Ryes plass

 

Grillstova

Grillstova var ei nyvinning i 1962, med eit lysare, lettare og meir moderne preg enn dei gamle kaffistovene. Her var det fine innreiingsdetaljar som den klassiske Y-stolen. Skulle ein riktig flotte seg, fanst det kalvefilet m/reker, asparges og bearnaise på menyen – til heile 10 kr per porsjon.

 

 

 

 

Sida er sist oppdatert:

Tilbake til hovudsida