Lagsbruk

Bygdelagssamskipnaden ( BLS )

Heim for landsungdom. Lagslokaler og hybelhus.

Frå 1928 og fram til sist på 1970-talet var det også – med opphald under 2. verdskrigen – ei Kaffistove i garden.

 

Historisk oppsummering av Gunnvald Grønvik 2010

Dag og Tid 18. mars 2011

Planteikning NB22

Oslo_fylkeslag_husfond 1927

 

Program frå BLS laga av NRK i 1976. Bergljot Engeset er programleiar:

https://tv.nrk.no/program/FUHA01001276/nordahl-bruns-gt-22-i-oslo.

 

    Nordahl Brunsgt. 22 med Kaffistova 1962duksjonsår:
1976

 

Litteratur:

Oslo fylkeslag (Seinare BLS)

Bygdelagsarbeid i Oslo

1923-1953

 

  • Oslo Fylkeslag skipa 1923
    Seinare: «Bygdelagssamskipnaden i Oslo» og så «Bygdelagssamskipnaden»
  • Heim for Landsungdom med Kaffistove etablert i 1928
  • Kaffistova stengd i april 1940 og gjenopna i 1947 til den blei nedlagt sist på 1970-talet.

 

I 2010-2011 gjekk det ein heftig prosess i BLS om vidare drift av eigedomen, Nordahl Brunsgt. 22. Drift i eigen regi hadde synt seg vanskeleg, og det sto om å gjera avtale med BUL-selskapet Bøndenes hus AS eller den kjende eigedomsmagnaten, Olav Thon. Eit tankekors etter denne prosessen kan vera at fleirtalet valde Thon framfor å skapa samarbeid innan eigen organisasjon.

 

BLS-garden i Nordahl Brunsgt. 22 i Oslo i 2013:

Foto: Nils Seland

Små og svært enkle hyblar

 

 

 

 

Sida er sist oppdatert: 3/6-2019

Tilbake til hovudsida