Lagsbruk

Oversikt over dei tradisjonelle lagsbruka knytt til rørsla

Bruka blir presentert fylkesvis rundt kysten frå nord til sør. I enkelte tilfeller er det andre grenser i organisasjonane sine fylkeslag enn det er i dei formelle fylkeskommunane. Her er nok ikkje oversikten heilt ut konsekvent.

I denne oversikten vil det vera uferdig informasjon i lang tid framover, og her inviterer me alle som kan koma med supplerande opplysningar om å senda oss ei melding.

Og bondegutar fekk stål i sind,

so flutte dei bygda til byen inn.

Og midt i ståket og framand sveim

dei bygde ein storfelde bondeheim.

Der koka dei kaffi og rjomegraut

så endåtil byfiffen smaka laut.

Og der var ungdoms møtestad,

der kjende han seg både trygg og glad.

(Frå boka Romsdal Ungdomssamlag 1895-1970)

Troms og Finnmark (Fylkeslaget Troms Ungdomsfylking omfatta også lag i Finnmark)

"vi er daa ein lut utav Noriges rike" : frilynt ungdomsarbeid i Finnmark 1896-1996

Kirkenes                                                                Les meir om - - -

    Kaffistove  
    Vadsø                                                                     Les meir om - - -
   Kaffistove  Ungdomslaget "Vårbrudd" hadde eige hus med Kaffistove og kino. Kaffistova var i drift frå 1915 til inn på 1960-talet. Kino frå 1928.
    Hammerfest                                                              Les meir om - - -

Kaffistova "Finnmarkheimen" frå 1920.

 

 

Omtala i TUF-soga frå åra 1922-1923. Då var stova i økonomiske vanskar og TUF blei beden om å gå inn i bergingsarbeid. TUF har tidlegare støtta eigaren, Troms mållag med lån til drifta. Garden til Finnmarksheimen blei seld på auksjon i 1924.

Skjervøy                                                                     Les meir om - - -

Kaffistove

 

Annonse i "Kjenn din kommune" frå 1960.

Nemnt i Troms Ungdomsfylking si historie. Det står der om året 1959: "Problematisk drift".

Tromsø                                                                Les meir om - - -

 • LL Kaffistova i Anderson-gården på Torget. (frå 1916)
 • Sagatun/Saga hotell,
  Rich Withsgt. (I drift i 2013)
 • Kaffistova i Renen-gården på Torget.
 • Matkjellaren på Lærarskolen
 • Kroken

 

 

Kjelde er jubileumsskriftet til:

Lottlaget Kaffistova åt Bondeungdomslaget i Tromsø.

Les meir her:

Bondeungdomslaget i Tromsø i 25 år : 1914-1939

”Kaffistova i Sjøgata 43”

Eigar: Troms (Trums) Ungdomsfylking

Lokalhistoriewiki   og bilete:

"I 1916 var kaféen erstattet med ”Kaffistova” til ungdomsfylkingen (Norigs Ungdomslag), ”god og billeg mat, mange blad”. Nå var Marianne Lydersen bestyrerinne. Karen Brorstad drev ”Kaffistova i Sjøgata” på 20/30-tallet, i 1940 var Randi Sandeggen husmor. I 40 år drev Troms ungdomsfylking «Kaffistova» i de samme lokalene, i sørenden av huset, til Anna Michalsen overtok med 'Kaffestua kafé' "

Finnsnes                                                                Les meir om - - -

Finnsnes hotell

 

Opprinneleg eineeigar Troms Ungdomsfylking (TUF).

Etablert/bygd sist på 1940-talet.

I drift i 2013 med fleire aksjonærar:

TUF 50%, Saga hotell AS 46% og Tromsø Travel Hotel AS 4%

Harstad                                                                Les meir om - - -

 • Kaffistova, Rich Kaarbøsgt. 6. (1912-2011)
 • Trondarnes folkehøgskole

 

 • Eigar Troms Ungdomsfylking (TUF). "Melkekua til TUF" i mange år.

 • Har motteke stor pengestønad frå lagsbruka i Troms både til etablering og drift.

Andre tiltak                                                                Les meir om - - -

Bladet Midnattsol

Starta av fylkeslaget. Levetid ca 40 år.

Starta under 1. verdenskrigen. Hans Eidnes og Marius Evjeberg har vore redaktørar kvar sin periode.

Kjelde: Troms Ungdomsfylking 1905-1980.

Lofoten og Vesterålen Ungdomslag var også involvert i tiltaket.

 

Nordland

Andenes                                                                 Les meir om - - -

Kaffistova

Opna 1917 og la ned i 1919. "Fekk ikkje brukande styrar".

 

Risøyhamn                                                                 Les meir om - - -

 

Andøyheimen

Kjøpte Risøyhamn Gjestgiveri i 1953. Hovudeigar Andøy Ungdomsfylking. Lofoten og Vesterålen Ul eig 9 aksjar i 1956. Kjelde: Frilynt ungdomsarbeid i Nordland - eit 50-årsskrift.

Sortland                                                                 Les meir om - - -

Kaffistova og Bondeheim

Opna i 1922 m. innbu frå stovene på Andenes og Melbu. I drift i 1956.

Dokumentert med bilete i Digitalt Museum 2013

Melbu                                                                 Les meir om - - -

Bondeheim og Kaffistove/Hadselheimen

Opna i 1916. Eige hus (Melbo hotell) i 1919. I ferd med å gå konkurs i 1922.

Svolvær                                                                 Les meir om - - -

Bondeheimen

Kaffestova

 

Torget 6???

Dokumentert med bilete i Digitalt Museum 2013
Opna 1910. Eige hus frå 1912. Fylkeslaget var eigar aleine fram til 1922.

Var i drift til ut på 1970-talet.
“Kaffistova Dancing” var eit av dei siste konsepta der.

Kabelvåg                                                                 Les meir om - - -

Vågan Folkehøgskule

Husmorskule om sommaren

Frå 1919

Etablert av Lofoten og Vesterålen Ungdomslag.

Gav den til Høgskulelaget Nordlendingen i 1922.

Leknes                                                                 Les meir om - - -

Kaffistova Leknes A/S

Ikkje nemnt i:

Frilynt ungdomsarbeid i Nordland - eit 50-årsskrift. (1956)

 

http://www.arkivportalen.no:

Sak om lån frå Alkoholfrie hotellers fond (etter 1982)

Narvik                                                                 Les meir om - - -

Kaffistova Tøttavangen, Dronningensgt. 56

Gamle Narvik

Inventar 

Kinsarvikmøblar

Bodø                                                                 Les meir om - - -

Kaffestova, Storgt. 48

 

http://www.arkivportalen.no

Artikkel om Kaffestova av Svein Terje Holtleite, BUL Bodø motteke februar 2014.

Mo i Rana                                                                             Les meir om Kaffistova på Mo

Kaffistova, Nytorget

Bilete frå Mo - truleg frå 1950-talet.

Kaffistova heldt til i 2. etg. i huset ytterst til høgre i framgrunnen.

Sandnessjøen                                                                 Les meir om - - -

  Kaffistova (Dagbladet 1916)  
   Mosjøen                                                                 Les meir om - - -

Kaffistova, C M Havigs g 5. (i 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vefsn Folkehøgskole, Toppen.

Kjelde: "Oplysning være skal vor lyst" :

Vefsn folkehøgskole 1899-1999

 

 

Kaffistova i Mosjøen blei etablert i Sjøgata 19 i 1906 under navnet «Bondekaffistova». Eigar Hålogaland Ungdomslag og Vefsn Mållag.

Lokalhistoriewiki: "Drukkenskap og fyll var et sosialt problem i Mosjøen. Lett tilgang i kombinasjon med nedgangstider og arbeidsløshet, var forhold som bidrog til det. Blant andre avholdsbevegelsen og arbeiderkvinnene i Mosjøen, kjempet for forbud. Tidlig oppstod ønsket om spisesteder uten alkohol, og allerede på begynnelsen av 1900-tallet ble blant annet Kaffistova åpnet."

 

Vefsn Folkehøgskole var direte eigd av Hålogaland Ungdomslag frå 1949 til ca 2010. Hilmar Rørmark var styrar frå 1949 til 1970.

 

Hemnesberget                                                                 Les meir om - - -

Annonse Nordlands Avis 1934: Kaffistova Hemnesberget 1934

(Denne bedrifta var i privat eige.)

 

Hemnes Ungdomslag 60 år (1956)

Nordlands avis skriv på side 4: "I 1923 ble muligheten for å få reist  en kaffistove med herberge som lagsbruk diskutert. Det førte ikke til noe resultat."

 

Brønnøysund                                                          Meir om lagsbruket i Brønnøysund

 • Bondeheimen Gjestgiveri, Masterberggt. 47

   

 • Hotell Bondeheimen,
  Valveien 11

 

 

Plan for lagsbruk drøfta i Sør-Helgeland Ungdomslag i 1933. Kjøpte Hotel Fønix i 1945. Dreiv Bondeheim. Registrert i 1954. Brann 1955

 

 

Nybygg etter brannen. Ferdig i 1959.

Seld 1963. Vidare som Torghatten hotell og seinare

Thon-hotel (2017), ny adr. Sømnaveien 98.

 

Nord-Trøndelag Naumdøla og Inn-Trøndelag fylkeslag

Rørvik                                                                Les meir om Rørvik Kaffistove

Kaffistova

 

Etablert av Naumdøla ul og Naumdøla mållag i 1913.
Heile Kaffistove-miljøet er rekonstruert på Woxengs samlinger i Rørvik.

Høgsetestol laga av Lars Kinsarvik. Resten er dekorert av lokal kunstnar.

   

Namsos                                                                 Les meir om - - -

 • Grand Hotell Bondeheimen, Kirkegt. 7

 • Naumdøla kaffistova, Kirkegt. 7

 

 • Bygd etter 2. verdskrigen. Seld på 1980-talet. Naumdøla mållag.
 • Opna 1909. Eigen gard frå 1917. Naumdøla mållag.

Steinkjer                                                                 Les meir om - - -

 • Grand Hotell, Kongensgt. 37
 • Bondeheimen si Kaffistove, Nordsida (Grønnegata)? Opna 1917.
 • Havnekaféen.

 

 • Inntrøndelag Ungdomssamlag var eigar av Grand hotell til ut på 1980-talet.
 • x
 • Eigar Inntrøndelag Ungdomssamlag. Starta av Gunnar Børstad. IU hadde kontor i same bygningen.

Levanger                                                                 Les meir om - - -

L/L Kaffistova, Jernbanegt. 15?

Nedlagt på 1980-talet.

 

Verdal                                                                 Les meir om - - -

 

Kaffestova Verdal: Fråhaldsrørsla var eigaren.

Stjørdal                                                                 Les meir om - - -

BP-Kafeen

Dette var Inntrøndelag Ungdomssamlag sin kafé .

Lokala finst på Circle K-stasjonen på Stjørdal i 2017.

 

Sør-Trøndelag

Neadal, Orkladal, Gauldal, Ut-Trøndelag fylkeslag. Røros høyrde til fylkeslaget i Østerdalen.

Trondheim                                                                 Les meir om - - -

 • Hotell Bondeheimen,
  Søndregt. 22 B
 • Kaffistova Gildevangen,
  Søndregt. 22 B

 

Eigarlag Bondeungdomslaget i Nidaros.

Hotellet seld til Olav Thon-gruppen tidleg på 1990-talet. Laget fekk ein langsiktig bruksavtale på lagssalen.

 • Hotell Trønderheimen, Prinsensgt. 27.   (1913-
 • Kaffistova, Prinsensgt. 27
 • Hårek (Gatekjøkken)

 

Eigarlag: Ut-Trøndelag Ungdomslag

Hotellet seld til Olav Thon-gruppen tidleg på 1980-talet.

   

 

Møre og Romsdal

Nordmøre Ungdomslag, Romsdal Ungdomssamlag, Sunnmøre frilynde Ungdomssamlag

Kristiansund                                                                 Les meir om - - -

Bondeheimen (Hotell Fosna) Kaffistova

 

Eigar var Fosna Mållag.
Norske ungdomstiltak (1935): Marmorgarden. Bondeheim (40 rom) og Kaffistove. Veggmåling av Jonas Peson.
Brann og nybygg.

Adresse: Hauggata 16, 6509 Kristiansund.

Nordmøre Ul prøvde lenge å få til lagsbruk,
men det blei ikkje til noko.

Molde                                                                 Les meir om lagsbruka i Molde

 


 1. Gimle, Hamnegata 35
  Start 1970. Drift i privat regi frå 1990.

 2. Torgstova, Storgata 42
  Start 1959. Nedlagt ca 1979.

 3. Storgata 19:
  Bondeheimen og Kaffistova frå 1920 til brannen i 1940.
  Romsdalsheimen og Kaffistova i nybygg frå 1949 til sist på 1980-talet.

 4. Kaffistova (1908-1920)
  Kaffistova opna 4. januar 1908 i «2den etage i advokat Stuevold-Hansens gård, den gamle telegrafgården.

 5. Hotell Phoenix - som blei kjøpt  i 1926 og døypt om til Romsdalsheimen, og som brann i 1940.

Eigarlag: Romsdal Ungdomssamlag

 

 1. Gimle
 2. Torgstova

 3. Storgt. 19
  Kaffistova og Bondeheimen (1920-1940). RU kjøpte hotell Central og bygde om og bygde på huset. Åpna 17. januar 1920. Brann under bombinga 29. april 1940. Garden låg der Romsdalsheimen og Kaffistova vart bygd etter krigen - Storgata 19 i dag. Kaffistova hadde midlertidig drift under krigen og i dei første åra etter.
  A: i Romsdalsgata 18 frå 2. juni 1940. (I leigde lokalar).
  B: i Solemdalgården i Strandgata 2 frå desember 1940
       til ca 1949. (I leigde lokalar).

  Romsdalsheimen og Kaffistova åpna etter krigen i nytt, eige bygg 9. september 1949. Arkitekt Ivar Bjordal, entreprenør Christie & Opsahl. Matsalen i andre etasje blei bygd og tatt i bruk i 1963. I drift som lagsbruk til (1987-1989?)

 4. Kaffistova (den første) Huset låg på vestsida av krysset Storgata/Myrabakken. I 2013 ca. Storgata 25 (Breche-gården).

 5. RU kjøpte hotell Phoenix i 1926 og bygde det om til Romsdalsheimen. Bygget låg på nordsida av Storgata heilt i vest. Brann under bombinga 29. april 1940. Ca Storgata 11 i dag.

 

 

Ingen lagsbruk att pr. 2013.

Dokumentert med bilete i Digitalt Museum 2013

Kjelde: Ola Gjendem

 

 

Ålesund        (Ein presentasjon av lagsbruk og nokre ungdomshus på Sunnmøre. For nedlasting)

 • Løvenvoldgt. 2 (Den første Kaffistova. Leigde lokaler. Opna 7. juni 1905 og var i drift til 1928)
 • Gjestestova, Notenesgt. 14. Opna 1920.
 • Kaffistova, Lorkenesgt. 3 opna desember 1928

 

Eigar: Sunnmøre fril. Ungdomssamlag - etter kvart via selskapet Sunnmørsstovene AS.

All eigedomsverksemd er avslutta pr. 2013.

Verdifullt innbu er plassert på Møre Folkehøgskule, Ørsta.

 

Dokumentert med bilete i Digitalt Museum 2013

 • Hotell Hospitset, og seinare Hotell Noreg (1916-
  Noreg brann i 1945 og blei bygd oppatt på ny tomt.
  (Kongens gate 27)
 • Møre hotell (1924-1933)

Eigarlag: Ungdomslaget Ivar Aasen

Fekk skjenkeløyve til hotellet i 1954 og laget blei ekskludert frå Noregs Ungdomslag for ein periode.

Hotellet er seld til Olav Thon-gruppen pr. 2013, men laget har ein seksjon av bygningen til lagssal m.m.

Volda                                                                 Les meir om - - -

Viking Kaffistove

Privat kafe i Volda. Eigar/drivar: Fløtre (Etterlyser meir info)

Studentskule

Fylkeslaget etablerte ein heilnorsk studentskule i 1910.

Ørsta                                                                 Les meir om - - -

Møre folkehøgskule

Andreas Austlid skipa skulen, men selde den til Sunnmøre fril. Ungdomssamlag i 1908.

Valldal                                                                 Les meir om - - -

Lyngvin Husmorskule, Linge i Valldal

Starta 1918

 

Sogn og Fjordane

Sogndal                                                                 Les meir om - - -

Sognatun

Sogn Ungdomslag. Seinare Sogn og Fjordane ungdomslag.

Høyanger

Kaffistove

Matstova/Kaffistova frå 1930 til 1943

Florø                                                                 Les meir om - - -

Kaffistove?

 

Måløy                                                                 Les meir om - - -

Firda kafé?

Ungdomshuset Friheim, på folkemunne kalla Turnhallen, som Måløy Idrettslag og Måløy Ungdomslag gjekk saman om å byggje i 1920. Var det Kaffistove der?

Kaffistovene i Vik og Marifjøra var private verksemder. Firda og Sygna Herbyrge er ført opp under Bergen

Hordaland

Bergen                                                                 Les meir om - - -

Bruk i aktivitet i 2013:

 • Hordaheimen, C. Sundtsgt. 18. Etablert 1917.
  Hotellet er utvida gjennom åra ved kjøp av Standgata 75 og 77 og Holtegården
 • Hordastova, C. Sundtsgt. 18.
  Frå 1918
 • Lagshuset Fensal. Kong Oscars gate 15. Kjøpt i 1965.
 • Lagshuset Gimle, Kong Oscars gate 18. Kjøpt i 1915.
  (Ervingen var eigar fram til samanslåinga i 2005)

Historisk selskap:

 • L/L Kaffistova til Bondeungdomslaget i Bergen/
 • Lagsbruki til Bondeungdomslaget i Bergen L/L
  1912-2009. Namneskifte i 1963.
 • L/L Hordaheimen
 • AS Novus 1979-199x

Selskap pr. 2013:

 • HORDAHEIMEN AS.
  - LAGSBRUKI TIL BONDEUNGDOMSLAGET
  - BEST WESTERN HOTELL HORDAHEIMEN
 • ERVINGEN LAGSBRUK AS
  - ERVINGEN KULTURHUS AS
  - ERVINGEN EIGEDOM AS

Eigarlag pr. 2013:

Bergen ungdomslag Ervingen, skipa 2. mars 2005, er ei vidareføring av Bondeungdomslaget Ervingen og Bondeungdomslaget i Bergen.

Nedlagte/avvikla bruk BUL:

 1. Kafe Bergenhus, Strandkaien 4.
  Eigar: Vestlandske salgslag/ Fellesmeieriet. Hordaheimen sto for drifta nokre få år. Arve Sæle overtok drifta på 1990-talet.
 2. Kaffistova, Torget 1.

 3. Skytningsstova i Strandgt. 77.
 4. Kaffistova Paradis
 5. Kaffistova Løvstakken. (Kafé Løvstakken LL) Danmarks plass.
 6. Cort Piil-Smauet 7. Hybelbygg
 7. Arnastova, Indre Arna (1965-1970)

 8. Isbaren Snorre

 9. Selsvik gard

Dette er andre bruk som har vore knytt til BUL, men som er nedlagt eller seld ut av rørsla pr. 2013:

 1. Bergenhus: Drift i leigde lokaler 1980-1990 2. Torget 1 med Søtholet 3: 1913-1995.
  Norskt herbyrge saman med BUL og skipa,
  L/L Kafiistova til Bondeungdomslaget i Berger. Dette lutlaget fekk 1912 skoyte på eigedomen Torget 1.

 3. Tok over Skytningsstova etter Ervingen. (1923-1937) Lagt til Hotell Hordaheimen i 1955.
 4. 1967-1987. Tidl.: Paradis Konfekt- og Thesalong
 5. Lagsbruki garanterte for Hordaland Ungdomslag som saman med Sognalaget i Bergen dreiv denne kaffistova på Danmarks plass frå 1960 til ca 1980.
 6. Hybelbygg/apartement og administrasjonskontor.
 7. Arnastova L/L ,tidlegare Arna kafe, saman med Vestlandske Mållag og Hordaland Ungdomslag
 8. I møtehuset Fensal 1966-1974.
 9. Lagsbruki leigde garden hjå laget (BUL) og  stod for gardsdrifta med tilsett gardsstyrar – frå 1965 vart garden pakta bort.

Nedlagte/avvikla bruk Ervingen:


 1. Skytningsstova til Ervingen, Strandgt. 77 (1903-1922)

 2. Skytningsstova aat Ervingen på Torget. Adr. Torget 15. (1907-1918)(22)?

 3. Matsalen Symra i Håkonsgate  39. (1918-1941)

 4. Skytningsstova/Matsalen til Ervingen, Gimle, Oscarsgt. 15.

 5. Ei lita kaffistove i lagsrommet i 2. etg.  i Gimle. Tok over etter Matsalen i 1. etg.

 6. L/L Kaffistova til Ervingen iTorgegaarden, Strandkaien 2B

Bondeungdomslaget Ervingen sine lagsbruk:

 1. Ervingen opna den første Skytningsstova i Strandgt. 77 i 1903 og dreiv den til BUL overtok etter rettssak i 1922-1923. Same kvartalet som Hordaheimen.

 2. Inventar ved Helene og Magnus Dagestad.


 3. Om Symra står det både Håkonsgate 39 og Nygårdsgata.

 4. Det gamle Dampkjøkkenet i Gimle blei gjort om til Matsalen Gimle. (1920-1924)

 5. Frå ca 1924 6. Frå 1927. Kaffistova til Ervingen AS (seinare Ervingen AS hadde vél 40% av aksjane i Torgegaarden, men selde seg ut. Frå 2009 har dei ingen eigardel. ) Stova nedlagt 16/4-2003.

LL Norskt Herbyrge 1910-1923 (Aksjonær i: Firda og Sygna Herbyrge.)

LL Norskt Herbyrge i Bergen skipa 7. mai 1910 av Vestmannalaget, Hordaland Ungdomslag og Vestlandske Mållag.

(Selskapet var seinare med på å skipa Landsbanken)

LL Firda og Sygna Herbyrge

(1912-1923).

I drift frå januar 1913.

"Herbyrge og Skytningsstova på hyrna av Muren og Strandgata"

Adr.: Strandgaten 53. (frå 1910)

"Sumaren 1916 selde LL Firda og Sygna herbyrge eigedomen sin Strandgaten 53 og kjøpte Smeby hotel, Strandgata 107, 108 og 120. Dei skulle halda fram drift i Strandgata 53 i seks år, og sidan oktober 1916 hev dei drive herbyrge både der og på Smeby hotel".

"Den 6. april  1912 vart det skipa LL Firda og Sygna herbyrge. Med i selskapet er: Firda ungdomslag, Firda  Maallag, Sunnfjord ungdomslag, Sogn ungdomslag og Norskt herbyrge. Dette lutlaget kaupte same vaaren eigedomen Strandgata 53"

Firda og Sygna Herbyrge annonserer i Firda folkeblad i 1920.

 

(Firdastova og Firdaheimen "på øvre sida av gata")?

(Nr. 107 seld i 1920)

 

Torgalmenningen 8

Kjøpt 1910 m. 3 års leigekontrakter.

Eigar: LL Norskt Herbyrge i Bergen    (Ikkje kaffistovedrift)

Denne garden blir seld for å investera i Rådstoveplassen.

Vestmannaheimen (1914-1935)

Tomt: Rådstuplassen 3 og Vestre skostræte 3 og 5.

I 1917 skøytte Norskt herbyrge frå seg Raadstoveplass 3 og Vestre Skostrete 3 og 5 til Landsbanken, men Vestmannaheimen skal halda fram drifta der i 6 år (til 1935).

Eigedomen blei i 1935 tomt for Vestlandsbanken sitt nybygg.

 

Første eigar er selskapet LL Norskt Herbyrge. Dette selskapet gjekk konkurs i 1923, men Vestmannaheimen blei kjøpt ut av buet, drive vidare av lokale forretningsfolk og seinare førd tilbake til aksjonærane i LL Norsk Herbyrge. Dreiv så fram til 1935 i regi av selskapet L/L Vestmannaheimen.

 

Annonse i Firda Folkeblad 1920:" Raadstoveplassen 3, beint imot Posthuset og Raadhuset i Bergen.

Husvære og Matsal."

(Bare nr. 1 og 5 finst i adresseregister 2013)

Norskt Herbyrgje går inn i Firda og Sygna Herbyrge

(Vestlandske mållag 1904-1954 side 78-79)

 

Bank

L/L Landsbanken frå 1914 til 1923

Vestlandsbanken frå 1926 til - -

(Statsarkivet i Bergen har arkivet til Landsbanken og Vestlandsbanken)

Kåre Kolås: "Frå 1914 sette Vestmannalaget i gang eit arbeid for å få til ein nynorskbank i Bergen; det som vart Landsbanken. Under bankkrisa i 1923 måtte dei gi opp. Vestlandsbanken som vart starta i 1926, tok då over restane og førte vidare det arbeidet som Landsbanken hadde tent til inspirasjon for".

Tilført kapital frå BUL til etablering av Vestlandsbanken.

 

Bondeheimen, Kong Oscars gate 22

Annonserer i Firda folkeblad 1920.: "Gjesterom i 3., 4. og 5. høgdi i Hordalands meieri. Kaffistove i 2. høgdi"

Det var truleg eit av "Herbyrge-selskapa" og/eller Hordaland Ungdomslag som dreiv denne.

L/L Bygdehuset i Bergen skipa 1962.

- Lagshus/møtestad for bygdelaga

- Heim for landsungdom (hybelhus)

(At dette ikkje blei noko av, kan vera ei årsak til at Hordaheimen kjøpte handtverkarlosjen Fensal i 1965 til lagshus. Lagsverksemda uroa ei profesjonell hotelldrift i C. Sundtsgt.)

Kåre Kolås første leiar. (Tiltaket blei ikkje realisert. Selskapet oppløyst i 1982-83)

Kjelde:

1. Bygdelagsnemndi i  Bergen 1939-1964

2. Møtebok (1962-1968) og rekneskap (1962-1983) for L/L Bygdehuset i Kolåsarkivet (Statsarkivet).

Nordhordlandsstova, Strandkaien 6

Eigarlag: Nordhordlendingen.

Frå sogeskrift tidleg på 1960-talet:

Seld sist på 1960-talet. Pengane frå salet blei brukt til å kjøpa lagshytte på Kvamskogen.

Voss                                                                 Les meir om - - -

1. Bondeheimen   ( 1910-1923)

 

2. Kunsthandverkskulen:
HU var eigar aleine til 1923. Dagestad var leiar.

 

3. Voss Folklore

Hordaland Ungdomslag (HU): (frå sogeskrift 1921)

Laget tente godt som partnar i Norskt Herbyrge/Firda og Sygna herbyrge, og det står: I Bergen, Voss og på Stord kjøpte HU hotell som dei dreiv. I 1923 vart fylkeslaget slegen konkurs ("buslit") og desse verksemdene blei tvangsavvikla. (Kunsthandverkskulen gjekk over til staten)

"Folklore-lagsbruk" Voss ul. 100-årssoga.

Stord                                                                 Les meir om - - -

L/L Folkvang Gjesteheim og Kaffistova, Leirvik

Skipa av LL Norsk Herbyrge i 1918.

Truleg avvilka/seld i 1923.

Boka Sunnhordlandslekter (1941): Helene O. Vatne f. 1896 driver Folkvang hotell, Lervik (i drift i 1945)

Avisa L/L Sunnhordland

Hordaland Ungdomslag var største luteigar

 

Ålvik                                                                 Les meir om - - -

 

Bondeheim og Kaffistova

Hardanger Ul (Øystese ul?) Truleg frå 1915

 

 

Rogaland

Sauda                                                                 Les meir om - - -

Kaffistova

 

Sauda ul.

Starta i leigd hus i 1915. Eige hus frå 1917. Seld 1936.

Haugesund                                                                 Les meir om - - -

 • Kvalatun (lagshus pr. 2013)
 • Hotell Kong Harald, Haraldsgt. 146
 • Kaffistova, Haraldsgt. 126
 • Kaffistova, Haraldsgt. 161

 

Haugesund Mållag

Haugesund Mållag og ungdomslag (pr. 2013)

Laget hadde også store eigarinteresser i Haugesunds Avis

Kopervik                                                                 Les meir om - - -

Kaffistova

Opna 1919. Mållaget

Stavanger                                                                 Les meir om - - -

 • Siddisstova. I drift pr. 2013
 • Matstova, Ø. Holmegt. 20
 • Kaffistova, Torget 6
 • Kaffistova, Østervåg 25
 • Mostun, Mosvatnet

 

Lagsbruka til BUL i Stavanger.

Bortsett frå lagshuset Siddisstova, er alle lagsbruk lagt ned/seld pr. 2013.

 1. Bondeheimen
  (Ø. Holmegt. 12/Volberggt.)?
  (Kjøpte Ropeid hotell)


 2. Parkkafeen og kiosk ved Breiavatnet. (1964-1968)

 3. Ullandhaugtårnet (kafé).

 4. Bondeheimshandelen

 5. Rygja Tidend L/L

 

 

Eigar Rogaland Ungdomslag

Frå 1915

"Rogaland ungdomslag dreiv parkkafeen ved breiavatnet nokre år. Dei hadde og pølsebu der eg arbeidde. Det var ein gong i perioden 1964-68. Onkel Toralv var formann i Rogaland ungdomslag medan dei dreiv der.

3. Dei prøvde og Ullandhaugtårnet med kafé."

  (Ottar Vandvik)

 

4. "Kolonial- og feitevarehandel"

 

5. Etablert 1914. RU overtok i 1916.

Sandnes                                                                 Les meir om - - -

Kaffistova, Langgata

 

Frå 1910

Eigar Rogaland Ungdomslag

Bryne                                                                 Les meir om - - -

Bryne Gjesteheim og matstove

 

"Målfolk i kring"

 

Vest-Agder med Setesdal

Kristiansand                                                Les meir om lagsbruka i Kristiansand-regionen

 • Bondeheim og Kaffistove,Vestre Strangt. 22

 • Bondeheimen, Kirkegt. 15.

 • Breidablikk, Byglandsfjord
 

 

 • Matstova, Kirkegt. 13
 • Gyldenløvesgt. 11
  (I drift pr. 2013. BUL har ein seksjon)

 

 

 

 • Gamlestova
 • Kaffistova i Markensgt. 37
 • Gyldenløvesgt. 11
  (I drift pr. 2013. BUL har ein seksjon)
 • LL Christiansands Handelslag
 • Kaffistova, Vennesla

 

Søgne                                                                 Les meir om Kaffistova på Lunde

Kaffistova, Lunde

 

Statsarkivet i Kristiansand: "Kaffistova på Lunde i Søgne ble eid av Søgne Ungdomslag og Søgne Mållag i fellesskap. Den var i drift fra omkring 1920 til 1977".

Oversikt over arkivmateriale på Statsarkivet i Kristiansand

Mandal                                                           Les meir om Bondeheimen i Mandal

Bondeheimen, Store Elvegt. 23 a

 

I 1916 blei arbeidet med å skipe ein Bondeheim i Mandal tatt opp av dei to mållaga i distriktet, Marnar Mållag og Audnedal (Undal) Mållag, no Lindesnes Ungdomslag. Då
hadde dei alt drive Kaffistove i byen nokre år. Ein stor trebygning i Mandal sentrum blei kjøpt inn av eit lutlag som besto av 521 lutar a 50 kroner. Bygget kosta 60.000 kroner
og det blei lånt 50.000 kroner. 27. september 1917 blei L/LBondeheimen i Mandal skipa med ein lutkapital på 26.050 kroner. L/LBondeheimen blei avvikla over tre år, 1998, 1999 og 2000. Økonomisk blei resultatet at dei to mållaga fekk 550.000 kroner kvar i tilskot, før resten av kapitalen blei delt likt mellom luteigarane. I alt blei det ca. 1.3 millionar kroner på kvart av laga.
(Kjelde Terje Dyrnes)
I dag er det avisa Lindesnes som held til i hovudbygget, mens «Jonas B. Gundersen»
er ein kjend restaurant i huset ved sida.

Vigeland                                                                 Les meir om Stova på Vigeland

Kaffistova

Stovekiosken

 

Audnedal Mållag, som seinare skifta namn til Lindesnes Ungdomslag, dreiv denne verksemda.

Lyngdal                                                                 Les meir om Bondeheimen i Lyngdal

Bondeheimen

 

Det var det lokale mållaget som dreiv denne verksemda sentralt i Alléen i Lyngdal sentrum. Drifta blei avvikla i 1960-åra. Bygningen blei riven - truleg i 1960/1970-åra.

Flekkefjord                                                                 Les meir om Bondeheimen i Flekkefjord

Bondeheimen, Elvegt. 9

Kaffistova, Elvegt. 9

 

Eineeigar: Mållaget i Flekkefjord - seinare Flekkefjord Ungdomslag og Mållag.

Lagsbruksfondet gjekk inn med ny kapital midt på 1990-talet.

Farsund                                                                 Les meir om Bondeheimen i Farsund

Bondeheimen, Kirkegt. 3

Kaffistova, Kirkegt. 3

 

Historisk materiale om dette lagsbruket er lagra i museet på Vanse. (2008)
Frå boka "Norske ungdomstiltak" (1935): 15 hotellrom, og kaffistove i 1. etg.

Byglandsfjord                                                                 Les meir om - - -

 

Breidablikk Turistheim

Vest-Agder Ungdomslag – saman med andre mål- og ungdomsorganisasjonar i rørsla – teikna aksjar og kjøpte dette hotellet i 1957. Anlegget kravde store investeringar. Drifta gjekk bare så måteleg og hotellet blei seld i 1967 etter 8 års drift i rørsla sin regi. Stort sett fekk parteigarane att dei pengane dei hadde lagt ut.
(Kjelde: Vest-Agder Ungdomslag 1893-1968).

Marnardal st.                                                                 Les meir om - - -

 • Marnar Folkehøgskule Høgtun. Øyslebø.
 • Forsøk på å skipa Kaffistove på Marnardal st.

 

 

I Arkivverket.no finn eg sak frå Åseral om "Austrud pensjonat. Kaffistova. Loslandshytta." Dette er nok ei privat verksemd.

 

Aust-Agder

Arendal                                                                   Les meir om lagsbruka i Arendal

Kaffistova/Torvkafeen

 

Laga kjøpte Torvkafeen (ikkje garden) og bygde den om til Kaffistove. Der var det kaffistovedrift frå 1924 til 1963.

("Harald Reiersens hus på Torget")

I lagsbrukskart frå 1950-åra står det om dette bruket i Havnegata, men ikkje med same gatenr. som i 2013. Det er også omtala i boka Norske Ungdomstiltak frå 1935.

Kaffistove og Bondeheim

Adresse 2013: Torvet 1a

 

Bondeheim frå 1934 til 1982 ("Fru Uglands hus")

Eigedomen seld i 1982.

Dokumentert med bilete i Digitalt Museum 2013

Bondeheimen

Adresse 2013: Torggata 5

 

Eigedomen kjøpt i 1959.

Utleige av forretningslokaler + lagslokaler.

Kaffistova og Bondeheim frå 1982 til 1986

Ombygging og tilbygg ferdig 1982. Seld i 1986.

Lagshus i Vestregate 21

Kjøpt i 1989. Seld i 2013/2014.

Grimstad                                                                 Les meir om - - -

Bondeheimen, Juskestredet 4

Eigar Landvik mållag. 1920-1976

Kristen Stalleland (som la grunnen for Norsk Barneblad i 1887) var sentral i oppstarten - også finansielt.

Kjelde: Landvik Mållag - ein kulturberar. 1899-1999.

Nasjonalbiblioteket.

Det har vore nemnt at det fanst ei Grillstova Birkeland, Men den finst ikkje omtalt i soga til Birkenes Ul.

 

Telemark

Porsgrunn                                                                 Les meir om - - -

Kaffistova Heimen, Storgt. 117

 

Eigarlag Norskdomslaget i Porsgrunn.

Gevinst frå salget brukt til eige lagshus som er i drift pr. 2013.

Skien                                                                  Les meir om Dag Bondeheim

Dag Bondeheim, Prinsessegt. 7

Dag Kaffistove, Prinsessegt. 7

 

Mållaget Dag i Skien kjøpte Bragegarden i 1916 og starta forretningsverksemd der - kaffistove i 1916 og hotell i 1927.

Omorganisert til aksjesleskapet Dag Bondeheim AS frå 1996. Lagsbruksfondet og fleire andre investorar gjekk då inn med ny kapital.

Frå 2014 er hotellet 100% eigd av BUL i Oslo sitt selskap, Bøndenes Hus AS.

Den 1. oktober 2017 blei drifta lagt ned.

Garden er lyst ut for salg  hausten 2017.

 

Notodden                                                                 Les meir om - - -

Bondeheimen

Telestova

Andres Ryen (1892 - 1959) på Notodden var mest heile livet opptatt av ungdomslagsarbeid, fyrst og fremst med drifta av Bondeheimen og Telestova på Notodden der han var leiar i styret i ei årrekkje.

Kragerø                                                                 Les meir om - - -

Kaffistova og Bondeheimen

 

Dokumentert med bilete i Digitalt Museum 2013

Kontakt m. Telemark museum.

Rukan                                                                 Les meir om - - -

Kaffistova Måna, Sam. Eydesgt. 57.

Norge rundt : Aftenpostens turist- og reisehåndbok 1967

 

Kaffistova Folkvang (Dagbladet 1916)

BUL Måna

Tinn Austbygd                                                                 Les meir om - - -

Overnattingsstad

Ein periode driven som Vandrerhjem

Dalen                                                                 Les meir om - - -

Bondeheimen

Arkivverket.no (1943-1948)

 

Buskerud

Drammen                                                                 Les meir om - - -

 1. Bragernes Kaffistove. Opna 1914 i leigd lokale i Bøhms forretningsgard på Torget.
 2. Engene 4. Kjøpt 1918. Selskapet avvikla i 1988.

 

 

BUL Drammen, Drammen Mållag, Buskerud Mållag

Drammen og Eiker Mållag og Drammens frisinnede ungdomsforening.

Soga_om_Kaffistova_Bondeheimen_side_01_41

Soga_om_Kaffistova_Bondeheimen_side_42_76

Seljarar i 1988:

- BuskMål AS

- Drammen og Eiker Mållag AL

- BUL Invest As

   Åmot                                                                 Les meir om - - -
      Kaffistova

"Den 17. mai" 1919:  

 

Ål                                                                 Les meir om - - -

 • Dølaheimen kafeteria
  I Tingstugu på Sundre
  .
  (1932 til 1944)
 • Nytt forsøk i Ål Samvirkelag.
  (- - til 1968).

Eigar: Hallingdal Ungdomslag

Litteratur:

Lagsbruk_Hallingdal1

Lagsbruk_Hallingdal2

Lagsbruk_Hallingdal3

Lagsbruk_Hallingdal4

Geilo             Les meir om - - -

 • Dølaheimen kafeteria/ Kaffistove. Ein kort periode sist på 1920-talet.
 • Ny Kaffistove frå 1952 i huset til Trygve Tragethon.

Kongsberg                                                                 Les meir om - - -

Kaffistova etablert 1924

Utvida med Bondeheim i 1927

Kjøpte seinare Viktoria hotell og dreiv som Bondeheim.

Eigarar: (3 like deler)

1. Buskerud (Heimtun) høgskulelag

2. Bondeungdomslaget i Kongsberg

3. Numedal fylkeslag

Kjelder:

- Numedal fylkeslag 25 år.

- Soga til BUL Kongsberg

 

 

Oppland

Gjøvik                                                                 Les meir om Kaffistova på Gjøvik her

 

Kaffistova, Ø. Torgt.9, Gjøvik

Oppland Arbeiderblad 6. august 2013: "Kaffistova er Gjøviks eldste spisested og ble opprettet i 1910. De første årene holdt spisestedet til i Strandgata 28, før det ble flyttet til Ramstadgården i Øvre Torggate."

Fylkeslaget Oppland eig aksjar i garden pr. 2013, men kaféen hatt private drivarar i nyare tid.

Lillehammer                                                                 Les meir om - - -

 

Dølaheimen

Gudbrandsdal Ungdomslag kjøpte Kaffestugu "Dølaheimen" i 1916.

Konkurs sist på 1990-talet etter kjøp av Breiset hotell i samband med olympiaden på Lillehammer i 1994.

Brandbu                                                                 Les meir om - - -

Bondeheimen

Arkivportalen.no   (Var denne i rørsla)?

Ole Gunnar Monsen: "Dette veit eg ingen ting om, men vil gjette på at det var ein nazivariant som var i drift under krigen, ettersom materialet om den er klausulert. Kanskje starta nazistane fleire slike rundt i landet? Kan kontakte Helge Stenersen, som veit alt om kva som har skjedd i Brandbu gjennom åra. Han har gjeve ut Brandbustikka, eit historisk tidsskrift, i ei årrekke. Kanskje står det om Bondeheimen i Brandbu der."

Fagernes        Les meir om - - -

 

 
Husfliden Valdres Ul starta denne.

 

Hedmark

Røros                                                                  Les meir om - - -

 

Kaffestuggu

Røros høyrer ikkje til Hedmark, men det var folk frå Tynset som etablerte stova. Frå nettsida til Kaffestuggu 2013 kan me lesa:

"Kaffestuggu er Røros eldste kafé og skriver sin historie tilbake til året 1914. Da kom representanter fra Tynset Mållag og Ungdomsforbundet Breidablikk, alle fra Tynset, til Bergstaden for å finne lokaler de kunne leie til en kaffestuggu. Kaffestuggu ble høytydelig åpnet og innviet i januar 1915. I 1920 kjøpte Bergstadens Vel ut Mållagets halvdel og 1924 overtok de også Breidablikks halvdel."

Rørosheimen og Kaffistove

Rauveta 1,7374 Røros

 

Trønderheimen LL i Trondheim m. fl. hadde eit kortvarig engasjement i leigde lokaler på 1970-talet.

 

Trysil                                                                 Les meir om - - -

Kaffistove i Innbygda

Har du opplysningar om denne stova?

Dette er ein annonse i "Den 17. mai" frå 1920:

Aftenposten mars 1947: "Planer om å bygge samfunns- og herredshus i Innbygda. Kaffistova har sikret seg lokaler i nybygget".

Henry G. Hansen (f. 1918) er fodt i Trysil, og var ansatt i Trysil Samvirkelag inntil han kjopte Kaffistova i 1973.

Tynset                                                                 Les meir om - - -

Tynset Kaffestue /

Oplandske kaffestuer AS

Har du opplysningar om denne stova?


Østerdal ungdomslag 1893-1968 : 75 år : historisk attersyn
    (1971)

Alvdal                                                                 Les meir om - - -

Alvdal Kaffestuggu

 

1950-1968

 

Kongsvinger                                                                 Les meir om - - -

Kaffistova, Glommensgt. 42

 

(Fylkeslaget Varden 50 år.)

Kirkenær                                                                 Les meir om - - -

Kaffistova

 

1920-åra. Eigar Grue Mållag, seinare Grue Bondeungdomslag. (Fylkeslaget Varden 50 år.)

Hamar                                                                 Les meir om - - -

Kaffistova

Bondeheimen,

Vangsvn. 33

 

Sogehefte (25-årsskrift 1922-1947) om dette bruket.

Frå boka Livsminne av Ivar Streitlien

Elverum                                                                 Les meir om - - -

Kaffistova

 

Eidsvold                                                                 Les meir om - - -

Kaffistove

Initiativ i 1924. Gullverket ul. Varden.

Dette blei ikkje realisert. (Fylkeslaget Varden 50 år.)

 

Vestfold

Sandefjord                                                                 Les meir om - - -

Sandefjord og Sandar Mållag. Eige sogeskrift.

 

Annonse "Den 17. mai " 1921:

Dette var ein privat kafe, men profilerte seg likevel med "kaffistovemat".

 

Sandefjord og Sandar Mållag. Eige sogeskrift.
Starta i 1914. Lagt ned i 1968. Rådhusgata 9.

http://slektsdata.no/kaffistova.htm

Larvik                                                                 Les meir om - - -

Kaffistova, Storgt. 24

 

Står omtala i sogeboka til Sandefjord og Sandar Mållag. Kjøpte saman med Larvik og Brunla Norskdomslag. Start i 1926 og slutt i 1972.

Om huset: Lokalhistoriewiki

Horten                                                                 Les meir om - - -

Kaffistova, Storgt. 23

Starta i 1925. Slutt i slutten av 1960-åra. (Sandefjord og Sandar Mållag saman med Horten Mållag)

 

Tønsberg                                                                 Les meir om - - -

Kaffistova I

Kaffistova II

Arkivverket.no: Arbeidstvist frå 1936.

Eigar er Vestfold Ungdomsfylking, og dei er då medlem av NU.

NOTAT:

Noregs Mållag 2008:

"Sandefjord og Sandar Mållag har levert arkivet for perioden 1907 til 2004 til Fylkesarkivet for Vestfold. Fylkesarkivet fekk og arkiva etter kaffistovene i Sandefjord og Larvik, Norskdomslaget i Tunsberg, Ungdomslaget Frilynt og Norskdomslaget for born."

 

Vestfold Ungdomsfylking (Kjelde Vestfoldarkivet. Arkivmateriale: 4 hyllemeter)
Historikk

I mange av bygdene i Vestfold var det ungdomslag. Fra Hof ungdomslag sendte man ut et opprop til de andre ungdomslagene i i fylket om å velge utsendinger til et møte som skulle holdes i Tønsberg. Vestfold Ungdomsfylking ble stiftet den 6.mars 1904.
Det var ungdomslag i Andebu, Botne, Brunlanes, Styrvoll, Våle og ungdomslaget Frihug i Vassås.

Kaffistovene
En del ungdomsorganisasjoner hadde startet sine egne forretninger som kaffistover og bondeheimer, og overskuddet skulle gå til kulturelt arbeide.
Den 19. juni 1927 holdt V.U.F. ekstraordinært formannsmøte i Skoger Sparebanks gård for å avgjøre spørsmålet om kjøp av Strømsø Kaffistove. Det ble besluttet å kjøpe stova, sammen med Buskerud Høyskolelag, således at V.U.F. overtok 2/3 og Buskerud Høyskolelag 1/3 av kjøpet.

Kilde: Vestfold Ungdomsfylking 1904-1954

http://www.gjengangeren.no/nyheter/vestfold-ungdomsfylking-er-100-ar-1.474011 :

"Vestfold Ungdomsfylking feirer 100-årsjubileum på Vonheim i Kodal 6. mars 2004. Her presenteres en nyskrevet jubileumsberetning og her skal framføres revyen "VUF i 100" for nærmere 150 gjester. Forestillingen som foregår på ei "Kaffistove" gir noen tilbakeblikk fra de gode, gamle dager og fram til i dag. Øyvin Hansen, Arne Hansen og Espen Lian, alle fra Andebu UL, er tekstforfattere.
En komite bestående av Marit Solberg, Høyjord UL og Helge Fegstad, Nykirke UL, samt tre tidligere sekretærer i VUF, Arne Limkjær, Svein Hansen, Eli Nyhus Leinæs og nåværende sekretær Ragnhild Solheim, står bak 100 års jubileumsberetningen som skal presenteres på festen.
Vestfold Ungdomsfylking har gjennom 100 år vært en viktig kulturfaktor i fylket."

 

Om Østlandsk reisning og forholdet til NU

Asbjørn Langeland skriv her på Språkrådet si side bl. a.: "F.eks. drev Vestfold Ungdomsforbund kaffistover i Tønsberg, Holmestrand og Drammen, men Østlandsk ungdomsfylking hadde ikke den slags inntekter."

 

Østfold

Sarpsborg                                                                 Les meir om - - -

Matstova,

St. Mariegt. 121

 

Eigedomsdrift pr. 2013

 

Oslo

Bondeungdomslaget i Oslo/Bøndenes Hus                            Les meir om - - -

 1. Bondeheimen
 2. Kaffistova
 3. Noregs Boklag


 4. Heimen Husflid, Rosenkrantzgt. 8
 5. Kaffistova, Olaf Ryes plass 8
 6. Kaffistova, Karl Johansgt. 13

 7. Parkstova, Kr. Aug. gt. 14
 8. Grensekafeen, Grensen 10
 9. Kaffistova, Storgt. 28 ( I ein fellesannonse frå 1960-talet)

 

 1. Bøndenes Hus Rosenkrantsgt. 8 bygd i 1913
 2. Fleire "generasjonar" i 1. og 2. etg.
 3. Bokhandel og forlag. NU prøvde å føra forlaget vidare på 1980-talet, men lukkast ikkje. Det norske samlaget overtok namnet.
 4. 2. etg. over Svaneapoteket.
  I drift til ut på 1980-talet.
 5. Parkstova i drift til sist på 1970-talet
 6. Der P-hotels driv i 2013
 7. Lokalhistoriewiki : Kaffistove i Storgata 28

Komplett historisk oversikt 1901-1996:

Dei ulike fasane i BUL, Oslo si forretningsdrift kronologisk.

Bygdelagssamskipnaden, Oslo                                                                 Les meir om - - -

 • Kaffistova, Nordahl Brunsgt. 22
 • Heim for landsungdom, Nordahl Brunsgt. 22

 

Olav Thon-gruppen overtok drifta i 2012.

Sunnmøringen, Oslo: Gildevangen, "Sankten" og Sentralkafeen.                  Les meir om - - -


 1. Gildevangen.
  Kafe og delikatesseforretning,
  St. Olavs plass 1 (Frå 1940-
 2. "Sankten"
  St. Olavs plass 3 (frå 1943-
 3. Sentralkafeen i Storgata 12 (Leige frå 1944. Kjøp i 1946.
 4. Planar om ein Sunnmørsheim i Oslo. Ikkje realisert.

 

Eigarlag Sunnmøringen

 1. Dette er adressa til Scandic hotel og Edderkoppen teater i 2013. Bergljot Engeset: "Gildevangen flytta til Pilestredet i 1960".
  Vebjørn Bakken: "I ei årsmelding for Sunnmøringen for 1974 les eg at etter fleire år med økonomiske vanskar vart kafeen stengt i juni 1974".

 2. Denne står også oppført under lagsbruka til BUL

 3. Denne står også oppført under lagsbruka til BUL

 4. Bergljot Engeset: "Sunnmøringar hadde arbeidd i over 20 år med å samla inn pengar til det dei vona ville bli ein Sunnmørsheim".

 

 

Kjelde: Sunnmøringen i Oslo 1917-1952. Nasjonalbiblioteket.

Nasjonale tiltak                                                                 Les meir om - - -

Dag og Tid

Allkunne.no i 2013: "Den politiske motviljen mot avistiltaket var særleg stor i Bondeungdomslaget i Oslo. Dermed fekk ikkje Dag og Tid den økonomiske støtta frå kaffistovene og andre lagsbruk som tidlegare bladtiltak hadde vore heilt avhengige av."

(Ivar Eskeland og "Kaffistoveadelen")

Norsk Tidend/Nynorsk Dagblad

Arkivverket.no:  Nynorsk Dagblad. Tidsrom: 1934 - 2003

Historikk

"Lutlaget Nynorsk Dagblad ble konstituert 8. desember 1934 for å starte opp utgivelse av et nynorsk dagblad i Oslo, som fra september 1935 fikk navnet Norsk Tidend. Økonomiske problemer tvang fra 1962 frem et samarbeid om avisdrifta med andre organisasjoner og bedrifter fra målbevegelsen. Fra 1976 ble driften av Norsk Tidend satt bort til L/L Nynorsk Bladdrift, hvor Nynorsk Dagblad bare hadde 20% av aksjene, mens Kringkastingsringen hadde 60% og Dag og Tid de resterende 20%. Suksessivt kvittet Nynorsk Dagblad seg med eierandelene, og i 1996 var Norsk Tidend et rent medlemsblad for Noregs Mållag, Kringkastingsringen og Norsk Målungdom. Selskapet ble avviklet i 2003, og retten til å bruke navnet Norsk Tidend ble overført til Noregs Mållag."

Lagsbruk i NU-regi

 

I 1960 gjorde NU eit forsøk på å samla kapital til eit lagsbruk. Dette lukkast ikkje.

 

 

Forsikring:

 • Norsk Trygdeagentur L/L
 • Forsikringsselskapet  Andvake

 

Føremål: Bruk av nynorsk i trygdebransjen og å tena pengar.

 

Ottar Grepstad: "Livsforsikringsselskapet Andvake blir skipa i 1907 og får mykje å seie for nynorsk som eit godt forretningsspråk. Selskapet blir skipa på ny i 1917 med ein aksjekapital på 300 000 kroner. "

Status 2013: Selskapet har gått inn i Gjensidige forsikring.

Bank:

 • Landsbanken (1914-1923) Konkurs.
 • Vestlandsbanken (1926-1987)
 • Oslo Nye Sparebank (1921-1975) (samanslåinga m. Vestlandsbanken)

 

 

Kjelde: Fokus banks historie : 1859-1987.

 

Noregs Boklag

 

Då BUL ga opp drifta av forlaget sist i 1970-åra ville styret i NU prøva å driva vidare. Det mislukkast, og forlaget blei lagt inn under Det norske samlaget. (1980-talet)

 

Plateselskapet "På norsk"

 

NU etablerte eige selskap for å ta over Heilo. Dreiv ei kort tid, men forsøket mislukkast.

 

 

 

Tilbake til hovudsida